Hình đại diện của thành viên
By tungma6868
#502176 Chip Auto Thương Hội võ lâm 2 bản 9.0.3

1. Mua hàng tại thương nhân Tây Vực đầy rương chuẩn bị cho 60 lần nhiệm vụ:
- Gặp TNTV, chọn Đồng ý, ấn ESC
- Mở rương, chọn lệnh Mua đầy rương hàng thương nhân TV ở tab Nhiệm vụ
- Lưu ý: lần đầu nên để rương trống để xem số lượng hàng được mua mặc định
2. Mua tất cả các loại phù để di chuyển bằng phù sẽ nhanh hơn, mỗi loại 20 cái
3. Chọn lệnh Bắt đầu.
C.Hướng dẫn nhiệm vụ đánh quái:
1. Hủy bỏ nhiệm vụ khó:
- Mở tập tin DataUser.txt
- Nhập tên quái cần hủy nhiệm vụ khi gặp ở phần [Bỏ qua nhiệm vụ]
- Chạy lại chương trình sau khi chỉnh sửa.
2. Tạo hành trình đánh quái:
- Mặc định khi lên tới nơi làm nhiệm vụ, nhân vật sẽ đánh tự do tại đó.
- Cách tạo hành trình đánh quái:
+ Tab Nhiệm vụ chọn Bắt đầu, di chuyển nhân vật, kết thúc hành trình chọn Ngưng.
+ Chọn lệnh Copy
+ Mở file bản đồ tương ứng trong thư mục Paths, chọn lệnh Paste dưới tên quái (mở bản đồ 0405 Chan Nui Vu Lang de tham khảo)
- Để tạo hành trình vòng tròn, thêm vào chữ DanhQuai vào vị trí bắt đầu vòng tròn và đặt tọa độ cuối cùng bằng với giá trị sau chữ DanhQuai (mở bản đồ 0315 Bang Tam dong_1 để tham khảo giá trị 51930;94946)

Link Megaupload: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online