Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034790 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
BÀI 5: QUẢN LÝ TỒN KHO

1. Mô hình EOQ
Bài 1: Công ty phụ tùng ô tô Saigon hàng năm nhập 120.000 bộ lọc nhiên liệu để cung cấp bán qua các đại lý khoảng 400 bộ hàng ngày. Nếu chi phí tồn kho mỗi bộ hàng năm là 5.000đ và chi phí mỗi lần đặt hàng là 750.000đ. Nếu thời gian đặt hàng mất bốn ngày thì điểm đặt hàng lại là bao nhiêu.
a. Xác định điểm đặt hàng kinh tế EOQ.
b. Thời gian chu kỳ T
c. Tổng chi phí tồn kho tại EOQ
d. Điểm tái đặt hàng R.
e. Nếu hiện nay công ty đang đặt hàng là 5.000 bộ cho một lần đặt hàng, xác định Tổng chi phí tồn kho tại điểm này.
f. Nếu công ty đặt hàng tại EOQ, công ty sẽ tiết kiệm được bao nhiêu?
a. EOQ = 6.000 bộ ;b. T=15 ngày/lần; c.30.000.000đ; d.R= Lx d=1.600 bộ; e.TC5000= 30.500.000đ; f. =500.000đ


Bài 2: Công ty TNHH Phú Uy mua bình accu xe du lịch với giá 140.000đ mỗi bình với chi phí mỗi lần đặt hàng là 110.000đ và chi phí tồn kho mỗi năm bằng 24% giá mua. Mỗi năm công ty bán được 12.000 bình. Công ty làm việc năm ngày trong tuần và mỗi năm nghỉ lễ sáu ngày (Một năm có 52 tuần).Thời gian đặt hàng mất ba ngày và công ty muốn có lượng dự trữ an toàn là hai ngày bán hàng trong khi chờ hàng mới về. Hãy tính :
a) Lượng đặt hàng kinh tế
b) Điểm tái đặt hàng
c) Tổng chi phí tồn kho


Bài 3: Cửa hàng kim khí điện máy số 52 khu Dân Sinh có nhu cầu đối với hàng bulong ø8 x 30 mỗi tháng 500 con. Mỗi lần đặt hàng mất 30.000đ, chi phí trữ hàng trong năm bằng 25% giá mua, với giá mua mỗi con là 500đ. Hãy tính:
a. Số lượng đặt hàng kinh tế
b. Thời gian giữa hai lần đặt hàng
c. Nhờ tổ cung ứng tìm cách giảm chi phí đặt hàng xuống còn 5000đ mỗi lần đặt thì số lượng đặt hàng kinh tế và số lần đặt hàng trong năm bấy giờ là bao nhiêu?

Bài 4: Công ty Diesel Sông Công hàng năm cần 10.000 bộ bạc séc măng sản phẩm D12 của mình. Phòng Vật tư công ty cứ mỗi lần đặt 400 bộ bạc tốn S = 55.000đ nếu bạc để trong kho hàng năm mất H = 4000đ / bộ bạc. Hãy tính :
a. Tổng chi phí tồn kho trong năm
b. Lượng đặt hàng kinh tế EOQ
c. Tổng chi phí về tồn kho tính theo EOQ nói trên
d. Số tiết kiệm hàng năm về tồn kho nếu dùng EOQ nói trên.

Bài 5: Một nhà sản xuất đồ chơi dùng 32.000 mảnh silicon hàng năm, tốc độ sử dụng mỗi ngày là đều đặn trong suốt 240 ngày làm việc trong năm. Chi phí trữ hàng là 0,6$ mỗi mảnh trong một năm, chi phí đặt hàng là 24 USD mỗi lần đặt. Hãy xác định :
a. Số lượng tối ưu mỗi lần đặt
b. Chu kỳ đặt hàng.
c. Tổng chi phí tồn kho tại EOQ
d. Nếu hiện nay công ty đang đặt 2.000 mảnh cho một lần đặt, nếu đặt hàng theo EOQ thì công ty sẽ tiết kiệm hay lãng phí được bao nhiêu ?

2. Mô hình EOQ có giảm giá
Ví dụ: Một công ty kinh doanh xe hơi đua cho trẻ em. Nhà cung cấp đưa bản giá có khấu trừ theo sản lượng như sau:
- Giá thông thường một chiếc xe hơi đua là 5 USD.
- Với sản lượng mua từ 1.000 – 1.999 giá là 4,8 USD
- Với sản lượng mua trên 2.000 giá là 4,75 USD.
Chi phí đặt hàng là 49 USD/đơn hàng. Nhu cầu hàng năm là 5.000 xe hơi đua. Chi phí thực hiện tồn kho I=20% giá mua đơn vị hàng.

Bài giải:
Bước 1: Xác định Q* theo các mức giá khấu trừ.
-Từ 1 -999: Q1* = √ ((2*5000*49/(0,2*5))= 700 xe hơi/đơn hàng => Nhận

-Từ 1000 – 1999: Q2*= √ ((2*5000*49/(0,2*4,8)) = 714 xe hơi/đơn hàng => Loại

-Từ 2000 trở lên: Q3*= √ ((2*5000*49/(0,2*4,75)) = 718 xe hơi/đơn hàng => Loại

Bước 2: Điều chỉnh Q*. Chọn các điểm Q1 =700xe hơi; Q2=1.000 xe hơi và Q3=2.000 xe hơi để so sánh về Tổng chi phí hàng tồn kho ở Bước 3.

Bước 3: Xác định Tổng chi phí hàng tồn kho:Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement