Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#920517 Chia sẻ giáo trình Xếp dỡ và bảo quản hàng hoá

LỜI NÓI ĐẦU
Xếp dỡ hàng hoá là một trong những môn học chuyên môn quan trọng của ngành
Điều khiển tàu biển.
Thông qua môn học, sinh viên sẽ tiếp cận được những kiến thức sinh động liên quan
đến hàng hoá trong vận tải biển, các phương pháp vận chuyển và bảo quản các loại hàng
hoá thường gặp trong vận tải biển cũng như các tính toán về hàng lỏng, hàng hạt rời và
hàng nguy hiểm.
Môn học cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực tính toán ổn định, mớn
nước và hiệu số mớn nước, sức bền thân tàu. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp
những kiến thức cơ bản để có thể lập sơ đồ sắp xếp hàng hoá cũng như cách sử dụng các
loại hồ sơ tàu phục vụ cho việc kiểm tra, tính toán để lập sơ đồ sắp xếp hàng hoá.
Nhằm mục đích từng bước tiêu chuẩn hoá giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành
Điều khiển tàu biển, nhóm tác giả gồm Th.s,TT Đinh Xuân Mạnh, Th.s,TT Nguyễn Mạnh
Cường, TT Phạm Văn Trường, Th.s,TT Nguyễn Đại Hải đã biên soạn cuốn giáo trình
môn học "Xếp dỡ và bảo quản hàng hoá" để làm tài liệu giảng dạy chính thức cho sinh
viên ngành Điều khiển tàu biển.
Cuốn giáo trình bao gồm 5 chương:
- Chương 1: Hàng hoá trong vận tải biển.
- Chương 2: cách vận chuyển một số loại hàng trong vận tải biển
- Chương 3: Sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô.
- Chương 4: Vận chuyển hàng rời.
- Chương 5: Vận chuyển hàng nguy hiểm.
Nhóm tác giả xin chân thành Thank những đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của
các đồng nghiệp trong bộ môn Luật Hàng hải như Th.s,TT Phạm Vũ Tuấn, Th.s,TT
Nguyễn Trí Luận, Th.s Nguyễn Công Vịnh và các đồng nghiệp khác đặc biệt là những ý
kiến đóng góp của Th.s,TT Bùi Thanh Sơn, qua đó cuốn giáo trình đã được hoàn thành.
Nhóm tác giả hy vọng cuốn giáo trình này sẽ giúp cho sinh viên ngành Điều khiển tàu
biển có thêm một tài liệu chuẩn để học tập và đây cũng là tài liệu giúp ích cho các bạn
đọc quan tâm đến lĩnh vực này.
Cuốn giáo trình này có thể làm tài liệu tham khảo cho những bạn đọc có quan tâm
đến lĩnh vực xếp dỡ, và bảo quản hàng hoá trên tàu biển trong và ngoài ngành Hàng hải.
Mặc dù nhóm tác giả đã có rất nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc
chắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong được sự góp ý của bạn đọc cho
cuốn giáo trình để có thể sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh hơn, đáp ứng được yêu cầu của
bạn đọc.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement