By itzcat
#968483
Luận văn:Áp dụng kỹ thuật học máy dựa trên Logic mờ trong bài toán định giá đất : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement