By ga_oanh
#968477
Luận văn:Mạng nơ-ron nhân tạo trong kiểm soát nội dung hình ảnh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement