By daiary_kute_evil
#968449
Luận văn:Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement