By boy_codon_loveu
#968441
Luận văn:Học bán giám sát SVM-KNN và ứng dụng thử nghiệm phân lớp văn bản giao thông vận tải : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement