By thienthan_mongmanh61
#968426
Luận văn:Một mô hình sử dụng Twitter và một số phương tiện xã hội khác dự báo xu hướng chỉ số chứng khoán của Apple : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement