By hoaithu_1989_qn
#968401 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Hệ thông thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS): giới thiệu các khái niệm cơ bản, chức năng và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian hai chiều (2D GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS). Chương 2: Các phương pháp biểu diễn bản đồ ba chiều: giới thiệu các phương pháp biểu diễn bản đồ ba chiều trong đó phân ra thành hai loại: biểu diễn mặt và biểu diễn khối. Chương 3: Bản đồ địa hình ba chiều và cài đặt thử nghiệm: giới thiệu các khái niệm cơ bản, cơ sở toán học và các phương pháp xây dựng bản đồ địa hình ba chiều; trên cơ sở đó lựa chọn khu vực thử nghiệm xây dựng bản đồ địa hình ba chiều
Lý do chọn đề tài:
Ngày nay, công nghệ thông tin đã trở thành công nghệ không thể thiếu trong
đời sống của con người, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển, tiến bộ
văn minh nhân loại và góp phần rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế. Ở nước ta,
Chính phủ đặc biệt quan tâm việc phát triển ngành công nghệ thông tin thành một nền
công nghiệp mũi nhọn, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hiện
đại hóa, kinh tế hóa các ngành, các lĩnh vực, đơn giản hóa thủ tục hành chính và từng
bước phát triển Chính phủ điện tử.
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ra đời vào những năm 1960 là một nhánh của
công nghệ thông tin và là sự kết hợp của công nghệ thông tin, khoa học trái đất và
khoa học thông tin địa lý. GIS đã có những bước phát triển vượt bậc và được ứng dụng
rộng rãi trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, như trong các ngành: đo đạc và bản đồ,
quản lý, dự báo và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, quản lý
quy hoạch đô thị, giao thông, viễn thông, thăm dò khai thác dầu khí, …
Trong sự phát triển của các hệ thống thông tin địa lý (GIS), qua mỗi giai đoạn
sự phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu thay đổi liên tục và nhanh của con người,
nhằm giải quyết các bài toán, các vấn đề liên quan đến thu thập, lưu trữ, quản lý, phân
tích và mô hình hóa dữ liệu không gian địa lý. Giai đoạn ban đầu, nhu cầu của con
người là số hóa các bản đồ, dữ liệu không gian địa lý dưới dạng giấy, đưa vào lưu trữ,
quản lý, hiển thị và phân tích các đối tượng trong không gian hai chiều, từ đó hình
thành lên hệ thống thông tin địa lý trên không gian hai chiều (2D GIS). Tiếp đó, thực
tế đặt ra các bài toán mà trong đó với mỗi đối tượng trong không gian ngoài thông tin
về tọa độ không gian hai chiều x, y cần thêm thông tin về độ cao của đối tượng đó, như
vậy với mỗi đối tượng trong không gian hai chiều cần gắn kèm thêm giá trị độ
cao, từ đó hình thành nên GIS mà tác giả tạm gọi là thế hệ thứ hai, đó là hệ thống
thông tin địa lý 2,5 chiều (2,5D GIS). Song hành cùng sự phát triển là sự thay đổi
trong nhu cầu, đòi hỏi của con người, đó là nhu cầu về mô hình hóa, trực quan hóa,
cộng với những vấn đề mà các bài toán đặt ra, như việc làm thế nào để mô hình hóa
được một thành phố, trong đó ngoài yếu tố địa hình như mô hình số độ cao (DEM),
cần có các đối tượng nổi trên bề mặt, tại mỗi vị trí trong không gian ngoài tọa độ địa lý
x, y có thể có nhiều giá trị độ cao mà ta phải quản lý. Ngoài ra có nhiều bài toán cần
đến việc phân tích, mô hình hóa trên không gian ba chiều. Do đó, cần xây dựng một hệ
thống thông tin địa lý ba chiều đầy đủ, hình thành lên thế hệ tiếp theo, đó là hệ thống
thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS).
Trong lĩnh vực bản đồ học, bản đồ ba chiều là một lĩnh vực còn tương đối mới
mẻ. Các nhà khoa học trên thế giới đang tập trung nghiên cứu từ việc đề xuất ra các
mô hình dữ liệu, các phương pháp mô hình hóa dữ liệu ba chiều, qua đó xây dựng các
cấu trúc lưu trữ, từ đó chọn ra được mô hình dữ liệu phù hợp nhất với từng bài toán cụ
thể. Ngoài ra, đó là việc xây dựng các phép toán, phép phân tích, xử lý và hiển thị trên
không gian ba chiều mà chúng không đơn thuần chỉ là việc mở rộng một cách “cơ
học” từ các phép toán trên không gian hai chiều. Bản đồ ba chiều, trong đó cụ thể là
bản đồ địa hình ba chiều có rất nhiều ứng dụng hữu ích như là trong quản lý giao
thông, quy hoạch, kiến trúc, mô phỏng, viễn thông, du lịch, phục dựng các công trình
kiến trúc cổ, quân sự, thăm dò dầu khí, ….
Trên thế giới, cùng với sự phát triển của đồ họa ba chiều, các phát triển liên
quan đến phần cứng hiển thị và xử lý đồ họa, các nghiên cứu, ứng dụng trên không
gian ba chiều cũng rất phát triển. Trong đó, hệ thống thông tin địa lý trên không gian
ba chiều và bản đồ ba chiều đã được quan tâm nghiên cứu từ khá lâu, cách đây 2-3
thập kỷ và hiện đã có rất nhiều nghiên cứu sâu, cụ thể về các vấn đề bên trong cốt lõi
của các hệ thống 3D GIS. Tính đến thời điểm thực hiện luận văn này, nhiều hãng,
công ty lớn trên thế giới đã tập trung đầu tư và cho ra đời các sản phẩm bản đồ ba
chiều phục vụ cộng đồng, có thể kể ra như: hệ thống Google Earth của hãng Google,
… và sắp tới hãng Nokia cũng phát triển dịch vụ bản đồ ba chiều nhằm cạnh trang với
Google. Những điều đó để thấy được rằng tầm quan trọng và tính ứng dụng của các
nghiên cứu liên quan đến 3D GIS và bản đồ ba chiều.
Ở Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, 3D GIS và bản đồ ba chiều cũng đã
được quan tâm nghiên cứu. Có thể liệt kê ra đây một số nghiên cứu tiêu biểu như: công
trình “biểu diễn bản đồ ba chiều và ứng dụng” của tập thể tác giả Lê Quốc Hưng,
Đặng Văn Đức, Nguyễn Tiến Phương và Đặng Quốc Hữu (2001). Công trình tập trung
nghiên cứu các phương pháp biểu diễn bản đồ ba chiều, qua đó đã chỉ ra rằng mô hình
mạng các tam giác không đều (TIN) phù hợp để biểu diễn bản đồ ba chiều. Trong lĩnh
vực bản đồ học, cũng có một số công trình, trong đó tiêu biểu là công trình nghiên cứu
“nghiên cứu và thử nghiệm thành lập bản đồ địa hình 3D” của thạc sĩ Nguyễn Thị
Thục Anh và cộng sự (2005). Nghiên cứu này đã tập trung vào các khái niệm cơ bản,
cơ sở toán học của bản đồ địa hình ba chiều, trên cơ sở đó đề xuất thử nghiệm phương
pháp xây dựng, biểu diễn bản đồ địa hình ba chiều dựa trên công nghệ ArcGIS của
hãng ESRI (Mỹ). Năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo “Hội thảo
ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong phát triển đô thị”, trong đó nhấn mạnh
đến vai trò quan trọng và khả năng ứng dụng của 3D GIS đối với việc hỗ trợ quy
hoạch và kiến trúc cho thành phố cũng như các vấn đề về giao thông. Hiện nay, ở nước
ta cũng đã ứng dụng nhiều công nghệ mới trong thể thu thập dữ liệu không gian ba
chiều như bay quét địa hình sử dụng công nghệ lazer (LiDAR), đo vẽ lập thể, radar
trực giao, …Những dữ liệu này là đầu vào rất tốt cho việc mô hình hóa bản đồ ba
chiều, nhưng hiện tại các dữ liệu này mới được lưu trữ dưới dạng file văn bản (text)
tập các tọa độ xyz, mô hình lưới đều (grid)…Ngành tài nguyên và môi trường đang
-3-
cần các nghiên cứu cụ thể ứng dụng cho các đối tượng dữ liệu quan trắc được để xây
dựng và quản lý các loại bản đồ ba chiều.
Với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu về hệ thống thông tin địa lý trên không
gian ba chiều, các cấu trúc dữ liệu ba chiều, việc mô hình hóa không gian ba chiều, các
thuật toán hỗ trợ trong việc mô hình hóa không gian ba chiều, … từ đó ứng dụng vào
việc mô hình hóa bản đồ địa hình ba chiều của một khu vực cụ thể, xây dựng cài đặt
thử nghiệm ứng dụng trên web. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “mô hình hóa bản đồ ba
chiều và ứng dụng” làm để tài luận văn thạc sĩ của mình, đây là một đề tài tương đối
mới, mang tính tổng hợp, có khả năng ứng dụng thực tiễn và mang tính cấp thiết.
Mục đích nghiên cứu:
Đề tài tập trung nghiên cứu về các phương pháp mô hình hóa bản đồ ba chiều,
các phép toán và các thuật toán trong không gian ba chiều. Qua đó rút ra nhận xét ứng
dụng vào việc thử nghiệm xây dựng hệ thống biểu diễn và mô hình hóa bản đồ địa
hình ba chiều trên web của một khu vực nhỏ cụ thể.
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
 Đối tượng nghiên cứu: các phương pháp mô hình hóa bản đồ ba chiều, các
thuật toán hỗ trợ mô hình hóa, bản đồ địa hình ba chiều.
 Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu các phương pháp mô hình hóa bản đồ ba
chiều, bản đồ địa hình ba chiều và thử nghiệm mô hình hóa bản đồ địa hình
ba chiều khu vực Hồ Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Phƣơng pháp nghiên cứu:
Luận văn được thực hiện dựa trên các phương pháp suy luận, phân tích, tổng
hợp từ các công trình nghiên cứu, các đề tài khoa học có liên quan trong và ngoài
nước.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
 Nghiên cứu các phương pháp mô hình hóa bản đồ ba chiều, từ đó rút ra nhận
xét và đưa ra phương pháp phù hợp đối với bản đồ địa hình ba chiều.
 Nghiên cứu các thuật toán hỗ trợ việc mô hình hóa bản đồ ba chiều, phép
toán, thuật toán phân tích, xử lý trong không gian ba chiều.
 Nghiên cứu các khái niệm, cơ sở toán học, nội dung, các phương pháp thành
lập bản đồ địa hình ba chiều.
 Xây dựng thử nghiệm ứng dụng mô hình hóa bản đồ địa hình ba chiều trên
Web.
-4-
Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, danh mục ký hiệu viết tắt, mục lục, danh mục tài liệu tham
khảo và phần kết luận, nội dung của luận văn gồm ba chương:
 Chƣơng 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều
(3D GIS)
Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản, chức năng và ứng dụng của hệ
thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian hai chiều (2D
GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS).
 Chƣơng 2: Các phương pháp biểu diễn bản đồ ba chiều
Chương này giới thiệu các phương pháp biểu diễn bản đồ ba chiều trong đó
phân ra thành hai loại: biểu diễn mặt và biểu diễn khối. Chương này đi sâu giới thiệu
hai phương pháp biểu diễn: phương pháp lưới đều (grid) và phương pháp mạng tam
giác không đều (TIN). Hai phương pháp này được sử dụng nhiều để xây dựng mô hình
số độ cao (DEM), mô hình số địa hình (DTM) và mô hình số bề mặt (DSM) là các cơ
sở xây dựng bản đồ ba chiều, trong đó có bản đồ địa hình ba chiều. Ngoài ra, chương
này cũng giới thiệu các thuật toán bổ trợ cho việc mô hình hóa bản đồ ba chiều. Trên
cơ sở các phương pháp mô hình hóa và các thuật toán trình bày, tác giả đưa ra những
nhận xét, đánh giá, lựa chọn phương pháp và thuật toán phù hợp đối với mô hình hóa
bản đồ địa hình ba chiều.
 Chƣơng 3: Bản đồ địa hình ba chiều và cài đặt thử nghiệm
Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản, cơ sở toán học và các phương
pháp xây dựng bản đồ địa hình ba chiều. Trên cơ sở đó lựa chọn khu vực thử nghiệm
xây dựng bản đồ địa hình ba chiều. Chương này cũng giới thiệu các công nghệ đã
được tác giả sử dụng để cài đặt thử nghiệm ứng dụng mô hình hóa bản đồ địa hình ba
chiều, giới thiệu các chức năng của ứng dụng, đưa ra các nhận xét, đánh giá về ưu,
nhược điểm, các kinh nghiệm thu được trong quá trình xây dựng ứng dụng thử
nghiệm.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tuannv
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement