By mailanng613
#968391 Link tải luận văn miễn phí cho ae
10
MỞ ĐẦU
Dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Services - LBS) là một hướng nghiên cứu
rất được quan tâm và được ứng dụng nhiều trong thực tế tại Việt Nam trong những
năm gần đây. Có thể hiểu một cách đơn giản về LBS là những dịch vụ tiện ích cung
cấp cho người sử dụng dựa trên vị trí địa lý của họ. Nó bao gồm những dịch vụ về các
lĩnh vực giao thông, địa điểm du lịch, quảng cáo trực tuyến…
Hiện nay, trên thế giới LBS đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn
như điều hành giao thông, quản lý vườn quốc gia, thương mại dịch vụ… Ở Việt nam,
một số dịch vụ dựa trên vị trí đã bắt đầu được một số doanh nghiệp triển khai. Có thể
kể đến các dịch vụ tìm kiếm điểm tiện ích như điểm đặt ATM, cây xăng, nhà hàng… ở
xung quanh vị trí của khách hàng.
Việc các thiết bị di động cá nhân có tích hợp GPS (Global Positioning System)
ngày càng phổ biến trong cuộc sống càng tạo điều kiện cho phép các nhà phát triển
nghiên cứu mở rộng các ứng dụng về dịch vụ dựa trên vị trí.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ Điện toán đám mây (Cloud
Computing) và công nghệ mạng di động, sự tăng nhanh số lượng các thiết bị di động
sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây để mở rộng khả năng lưu trữ cũng như khả năng chia
sẻ dữ liệu. Với ưu điểm không cần mất quá nhiều chi phí khởi tạo bảo trì hệ thống máy
chủ, với khả năng đáp ứng đến 99.99% thời gian hoạt động, khả năng mở rộng, Điện
toán đám mây đang là một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp phát triển và cung
cấp các dịch vụ nội bộ và cho khách hàng.
Ở Việt Nam hiện nay, việc xây dựng dịch vụ trên nền tảng Điện toán đám mây
còn là một lĩnh vực mới đang được nghiên cứu và ứng dụng. Vì vậy, luận văn tập
trung nghiên cứu vào lĩnh vực này: “Nghiên cứu kiến trúc CSDL trong dịch vụ dựa
trên vị trí (LBS) trên cơ sở điện toán đám mây”.
Nội dung luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về điện toán đám mây và dịch vụ dựa trên vị trí (LBS)
- Chương này đưa ra một cái nhìn tổng quan nhất về Điện toán đám
mây, về lợi ích và hạn chế khi áp dụng Điện toán đám mây trong thực
tiễn.
- Ngoài ra, nội dung chương này cũng giới thiệu chung về dịch vụ dựa
trên vị trí (Location Based Services – LBS) và những ứng dụng của
dịch vụ LBS trong thực tiễn.
Chương 2: Kiến trúc CSDL ứng dụng trong công nghệ Điện toán đám mây
Chương này giới thiệu những kiến trúc CSDL cơ bản trong điện toán
đám mây, so sánh các công nghệ Điện toán đám mây của một số nhà
cung cấp phổ biến.
Chương 3: Dịch vụ LBS với kiến trúc CSDL trên nền tảng điện toán đám mây
của Google.
- Giới thiệu về công nghệ Điện toán đám mây của Google – Google
App Engine.
- Giới thiệu các mô hình dữ liệu Bigtable và Datastore
- Xây dựng CSDL thử nghiệm cho dịch vụ dựa trên vị trí trên nền tảng
điện toán đám mây trong việc tìm kiếm các điểm đặt cột ATM xung
quanh một vị trí trên bản đồ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement