By pig_mama1995
#968373
Luận văn:Nghiên cứu giải thuật học cộng tác (Co-training) và ứng dụng vào bài toán khai phá quan điểm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement