By W_RaDo
#968314 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về giấu tin trong ảnh số. Giới thiệu về lịch sử giấu tin, một số ứng dụng của giấu tin mật, trình bày về mô hình giấu tin, các hướng tiếp cận của kỹ thuật giấu tin trong ảnh, phân loại các kỹ thuật giấu tin trong ảnh số và trình bày tổng quan về ảnh số. Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trên ảnh nhị phân: Kỹ thuật RLE, Kỹ thuật giấu tin theo khối bit, Kỹ thuật Wu-Lee, Kỹ thuật CPT. Rút ra nhận xét đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của thuật toán ứng với mỗi kỹ thuật. Tìm hiểu về cách áp dụng các kỹ thuật giấu tin vào ảnh 24 bit màu, ảnh đa cấp xám. Sử dụng giấu tin vào các mặt phẳng bit. Đưa ra nhận xét đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các phương pháp và đề xuất một giải pháp nhằm khắc phục sự thay đổi của ảnh sau khi giấu tin so với ảnh gốc trong trường hợp sử dụng mặt phẳng bit cao để giấu tin. Trình bày một số kết quả đạt được
Chương 1.......................................................................................................... 8
TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN TRONG ẢNH .............................................. 8
1.1. Giới thiệu tổng quan giấu tin trong ảnh số........................................... 8
1.1.1. Khái niệm.................................................................................... 8
1.1.2. Các thành phần của hệ thống giấu tin trong ảnh......................... 9
1.1.3. Một số tính chất của giấu tin trong ảnh số................................ 10
1.1.4. Phân loại kỹ thuật giấu tin trong ảnh ........................................ 11
1.1.5. Ứng dụng kỹ thuật giấu tin trong ảnh ....................................... 13
1.2. Giấu tin trong ảnh nhị phân................................................................ 14
1.3. Giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện ................................................ 15
1.3.1 Giấu tin trong ảnh số................................................................. 15
1.3.2 Giấu tin trong audio .................................................................. 15
1.3.3 Giấu tin trong video .................................................................. 16
1.3.4 Giấu tin trong văn bản text........................................................ 16
1.4 Cấu trúc file ảnh bitmap ..................................................................... 17
Chương 2........................................................................................................ 20
CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH............................................. 20
2.1. Kỹ thuật giấu tin RLE......................................................................... 20
2.2. Kỹ thuật giấu tin theo khối bít............................................................ 22
2.2.1. Nội dung thuật toán................................................................... 23
2.2.2. Phân tích thuật toán................................................................... 23
2.3. Kỹ thuật giấu tin Wu-Lee................................................................... 24
2.3.1. Định nghĩa các phép toán với ma trận ...................................... 24
2.3.2. Thuật toán Wu-Lee ................................................................... 24
2.3.3. Phân tích thuật toán................................................................... 25
2.4. Kỹ thuật giấu tin CPT......................................................................... 26
2.4.1. Giới thiệu về phương pháp CPT ............................................... 26
2.4.2. Nội dung thuật toán................................................................... 26
2.4.3. Phân tích đánh giá thuật toán .................................................... 30
2.4.4. Cải tiến phương pháp CPT nâng cao dung lượng giấu tin..... 30
Chương 3........................................................................................................ 35
GIẤU THÔNG TIN VÀO ẢNH MÀU VÀ ẢNH ĐA CẤP XÁM ............ 35
3.1. Kỹ thuật gài các bít có trọng số thấp.................................................. 36
3.2. Kỹ thuật giấu tin dựa trên bảng màu .................................................. 38
3.3. Ứng dụng thuật toán CPT cải tiến giấu tin trên ảnh 24 bit màu........ 39
3.3.1. Ý tưởng...................................................................................... 39
3.3.2. Thuật toán giấu tin .................................................................... 40
3.3.3. Thuật toán tách tin..................................................................... 41
3.4. Tăng cường tính bền vững của thông tin giấu trong ảnh 24 bit màu . 41
3.4.1. Ý tưởng...................................................................................... 41
3.4.2. Thuật toán.................................................................................. 42
Chương 4........................................................................................................ 48
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC............................................................... 48
4.1. Chương trình thử nghiệm ................................................................... 48
4.2. Hệ số đánh giá PSNR ......................................................................... 49
KẾT LUẬN ...................................................................................................... 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 53

MỞ ĐẦU
Sự phát triển của kỹ thuật máy tính và sự bùng nổ của mạng Internet đã
đem lại những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống và xã hội chúng ta. Bên cạnh
những tiện nghi, thuận lợi mà thông tin kỹ thuật số mang lại cho chúng ta còn
nhiều những thách thức cho quá trình đổi mới. Trên một xã hội ảo, nơi diễn ra
việc trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực chính trị, quân sự quốc phòng, kinh
tế, thương mại … đã xuất hiện những vấn nạn tiêu cực đang rất cần đến các
giải pháp hữu hiệu cho vấn đề an toàn thông tin như nạn xuyên tạc thông tin,
truy nhập thông tin trái phép…
Trong quá trình phát triển của công nghệ, nhiều phương pháp bảo vệ
thông tin đã được đưa ra trong đó giải pháp dùng mật mã học là giải pháp
được ứng dụng rộng rãi nhất. Các hệ mã mật đã được phát triển nhanh chóng
và được ứng dụng rất phổ biến cho đến tận ngày nay. Đã có rất nhiều những
hệ mã phức tạp được sử dụng như DES, RSA, NAPSACK..., giải pháp dùng
hệ mã mật đã được chứng minh thực tế là rất hiệu quả và được ứng dụng phổ
biến.
Sự phát triển của các phương tiện kỹ thuật như máy quét, máy ảnh, máy
ghi âm kỹ thuật số…, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của các phần mềm có
chức năng mạnh cho phép người dùng có thể xử lý dễ dàng các dữ liệu đa
phương tiện (Multimedia Data). Một giải pháp đang rất thu hút được sự chú ý
trong thời gian gần đây, là giấu thông tin trong các dữ liệu đa phương tiện như
ảnh, file audio, video... Đây được xem là thành tựu khoa học mới của nhân
loại.
Giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện nói chung và giấu tin trong ảnh
nói riêng là một công nghệ mới rất phức tạp, nó đang được các nhà khoa học
tập trung nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Mỹ, Ý, Canada,
Nhật Bản, Trung quốc … Ở nước ta cũng có nhiều nhóm nghiên cứu và đã đạt
được những kết quả khả quan.
Đối với các thuật toán giấu tin, việc áp dụng các thuật toán giấu tin vào
trong ảnh số là một vấn đề được nhiều người quan tâm, việc áp dụng phải
đảm bảo tính hiệu quả, tính mật để đảm bảo tăng cường khả năng giấu tin, dữ
liệu sau khi giấu tin càng ít thay đổi so với dữ liệu gốc càng khó phát hiện.
Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật trong
giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT trên ảnh 24 bit màu” để tăng cường
giải pháp bảo mật cho tin giấu trong ảnh.
Cấu trúc luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 4
chương:
Chương 1: Tổng quan về giấu tin trong ảnh số.
Chương này trình bày về lịch sử giấu tin, một số ứng dụng của giấu tin
mật, trình bày về mô hình giấu tin, các hướng tiếp cận của kỹ thuật giấu tin
trong ảnh, phân loại các kỹ thuật giấu tin trong ảnh số và trình bày tổng quan
về ảnh số.
Chương 2: Một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh
Chương này trình bày một số kỹ thuật giấu tin trên ảnh nhị phân: Kỹ
thuật RLE, Kỹ thuật giấu tin theo khối bit, Kỹ thuật Wu-Lee, Kỹ thuật CPT.
Ứng với mỗi kỹ thuật, rút ra nhận xét đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của
thuật toán.
Chương 3: Giấu thông tin vào ảnh màu và ảnh đa cấp xám
Chương này trình bày về cách áp dụng các kỹ thuật giấu tin vào ảnh
24 bit màu, ảnh đa cấp xám. Sử dụng giấu tin vào các mặt phẳng bit.
Tác giả có đưa ra nhận xét đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các
phương pháp và có đề xuất một giải pháp khắc phục sự thay đổi của ảnh sau
khi giấu tin so với ảnh gốc trong trường hợp sử dụng mặt phẳng bit cao để
giấu tin.
Chương 4: Một số kết quả đạt được

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Trangdt
#1023402 ad ơi! Link bị die rồi. ad có thể gửi lại link cho mình được không? Thanks u so much! ^^
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1023425 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement