#968280
Luận văn:Nghiên cứu Luật kết hợp và thử nghiệm khai phá cơ sở dữ liệu hợp đồng giao nhận vận tải tại công ty STC Việt Nam nhằm phát hiện ra xu hướng về các điều khoản giao nhận vận tải lựa chọn trong các hợp đồng vận tải hàng hóa : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement