By kim_thao124
#968242
Luận văn:Nghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng trong bài toán khai phá quan điểm và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement