By bee_bee_honey090
#968228
Luận văn:Ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng cây quyết định : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement