By hoalanhe2005
#968219
Luận văn:Phương pháp học bán giám sát cho bài toán trích chọn thông tin và ứng dụng trích chọn thực thể tên máy ảnh số : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement