By Ponnie_Jinnie
#968214
Luận văn:Phát hiện mặt người trong ảnh theo hướng tiếp cận thành phần: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement