By Rainger
#968212
Luận văn:Phát hiện ảnh giả mạo dựa trên mẫu nhiễu cảm biến : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement