By cuz_of_u000
#968205
Luận văn:Phân tách cụm danh từ cơ sở tiếng Việt sử dụng mô hình CRFs : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement