By Akihiko
#968196
Luận văn:Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement