By forme_makelove
#968132 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trình bày tổng quan về GIS và viễn thám như: các thành phần GIS, chức năng GIS, đặc trưng của ảnh Viễn thám, các loại ảnh Viễn thám, Xử lý ảnh Viễn thám, Phân lớp ảnh Viễn thám, ... Nghiên cứu tích hợp GIS và ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Tiến hành thử nghiệm chương trình với phần mềm Envi và Arcgis để đánh giá tính khả thi của chương trình đã đề xuất

MỞ ĐẦU
1. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài.
Tài nguyên thiên nhiên là một tài sản vô cùng quý giá, tạo nên sự hài hoà giữa
thiên nhiên và con người. Bảo vệ tải nguyên thiên nhiên là bảo vệ môi trường sinh
thái, là một vấn đề vô cùng to lớn mang ý nghĩa toàn cầu.
Hiện nay, nguồn tư liệu viễn thám được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong các
nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên. Cùng với đó, thiết bị tin học được đồng bộ
hóa tăng khả năng xử lý nhanh chóng trong việc xây dựng các loại bản đồ. Vì vậy,
phương pháp viễn thám kết hợp công nghệ các phần mềm GIS (Cơ sở dữ liệu
thông tin địa lý) sẽ góp phần khắc phục nhiều hạn chế của phương pháp truyền
thống và đặc biệt hiệu quả trong xử lý số liệu nhằm đánh giá biến động trong quá
trình sử dụng đất đai. Công nghệ GIS và Viễn thám là một giải phát hỗ trợ đắc lực
cho vấn đề quản lý tài nguyên rừng, môi trường. Bạn có thể thiết lập bản đồ hiện
trạng rừng với các quy mô khác nhau, quản lý, phân tích dữ liệu, bản đồ trong
GIS, và xa hơn nữa là làm thế nào để xác định và tổ hợp các nhân tố ảnh hưởng
đến đối tượng quản lý, nghiên cứu; như quy hoạch phân cấp xung yếu lưu vực trên
cở sở xác định nhân tố khí hậu, thủy văn, địa hình, đất đai, thảm thực vật, hoặc
làm thế nào để đánh giá quá trình sử dụng tài nguyên thiên nhiên để có giải phát
tích hợp.
2. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS ở trên thế giới
Ngày nay công nghệ viễn thám có khả năng áp dụng trong nhiều lĩnh vực
khác nhau:
1. Viễn thám ứng dụng trong quản lý sự biến đổi môi trường bao gồm:
Điều tra về sự biến đổi sử dụng đất và lớp phủ; Vẽ bản đồ thực vật; Nghiên cứu
các quá trình sa mạc hoá và phá rừng; Giám sát thiên tai…
2. Viễn thám ứng dụng trong điều tra đất bao gồm: Xác định và phân loại
các vùng thổ nhưỡng; Đánh giá mức độ thoái hoá đất, tác hại của xói mòn, quá
trình muối hoá.
3. Viễn thám trong lâm nghiệp, diễn biến của rừng bao gồm: Điều tra phân
loại rừng, diễn biến của rừng; Nghiên cứu về côn trùng và sâu bệnh phá hoại
rừng, cháy rừng.
4. Viễn thám trong quản lý sử dụng đất bao gồm: Thống kê và thành lập
bản đồ sử dụng đất; Điều tra giám sát trạng thái mùa màng và thảm thực vật.
5. Ứng dụng viễn thám trong địa chất bao gồm: Thành lập bản đồ địa chất;
Lập bản đồ phân bố khoáng sản; Lập bản đồ phân bố nước ngầm; Lập bản đồ
địa mạo.
6. Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên nước: Lập bản đồ phân bố tài
nguyên nước; Bản đồ phân bố tuyết; Bản đồ phân bố mạng lưới thuỷ văn; Bản
đồ các vùng đất thấp.
7. Viễn thám trong địa chất công trình: Xác định các vị trí khảo sát cho xây
dựng các công trình; Nghiên cứu các hiện tượng trượt đất.
8. Viễn thám trong khảo cổ học: Phát hiện các thành phố cổ, các dòng sông
cổ hay các di khảo cổ khác.
9. Viễn thám trong khí tượng thuỷ văn: Đánh giá định lượng lượng mưa,
bão và lũ lụt, hạn hán; Đánh giá, dự báo dòng chảy, đánh giá tài nguyên khí
hậu, phân vùng khí hậu
10. Viễn thám trong khí tượng nông nghiệp (KTNN).
11. Tích hợp GIS và Viễn thám
Những kết quả ứng dụng viễn thám gần đây chỉ ra rằng giải quyết một vấn
đề thực tiễn chỉ dựa đơn thuần trên tư liệu viễn thám là một việc hết sức khó
khăn và trong nhiều trường hợp không thể thực hiện nổi. Vì vậy cần có
một sự tiếp cận tổng hợp trong đó tư liệu viễn thám giữ một vai trò quan trọng
và kèm theo các thông tin truyền thông khác như số liệu thống kê, quan trắc, số
liệu thực địa. Cách tiếp cận đánh giá, quản lý tài nguyên như vậy được các nhà
chuyên môn đặt tên là hệ thống thông tin địa lý. GIS là công cụ dựa trên máy
tính dùng cho việc thành lập bản đồ và phân tích các đối tượng tồn tại và các sự
kiện bao gồm đất đai, sông ngòi, khoáng sản, con người, khí tượng thuỷ văn,
môi trường nông nghiệp v.v xảy ra trên trái đất. Công nghệ GIS dựa trên các cơ
sở dữ liệu quan trắc, viễn thám đưa ra các câu hỏi truy vấn, phân tích thống kê
được thể hiện qua phép phân tích địa lý. Những sản phẩm của GIS được tạo ra
một cách nhanh chóng, nhiều tình huống có thể được đánh giá một cách đồng
thời và chi tiết. Hiện nay nhu cầu ứng dụng công nghệ GIS trong lĩnh vực điều
tra nghiên cứu, khai thác sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường
ngày càng gia tăng không những trong phạm vi quốc gia, mà cả phạm vi quốc
tế. Tiềm năng kỹ thuật GIS trong lĩnh vực ứng dụng có thể chỉ ra cho các nhà
khoa học và các nhà hoạch định chính sách, các phương án lựa chọn có tính
chiến lược về sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement