Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987101 Link tải miễn phí tài liệu
Cổ tức chi trả thường xuyên = 0.45$/CP

a) (A1) 25/11/1997 (B5) Ngày công bố cổ tức sắp tới (A2) 3/12/1997 (B4) Ngày có cổ tức cuối cùng (A3) 4/12/1997 (B3) Ngày không có cổ tức (A4) 5/12/1997 (B1) Ngày ghi sổ (A5) 2/1/1998 (B2) Ngày thanh toán b) Ngày không có cổ tức , giá cổ phần được dự kiến sẽ sụt giảm 1 khoản bằng với số tiền cổ tức vì giá trị này đã được rút ra khỏi Doanh Nghiệp. c) Lãi suất cổ tức = trong đó V là giá trị doanh nghiệp cũng chính là giá cổ phiếu d) Lợi nhuận mỗi cổ phần năm 1997 là 3.74$ Tỷ lệ chi trả cổ tức = e) Giả dụ năm 1997 công ty đã chi trả 1 cổ tức CP 10%, khi đó: Giá CP =
4/174
a) Các công ty quyết định cể tức mỗi năm bằng cách xem nhu cầu chi tiêu vốn của
mình là bao nhiêu và sau đó phân phối số tiền mặt còn lại cho cổ tức ề
Sai. vì theo mô hình của Lintner xác định rằng cổ tức phụ thuộc vào cổ tức trong quá
khứ , lợi nhuận hiện tại cũng như dự kiến.
b) Hầu hết các công ty đều có 1 ý niệm nào đó về tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu
Đúng . Mục tiêu này phản ánh các cơ hội tăng trưởng và các nhu cầu chi tiêu vốn
c) Họ ấn định cổ tức mỗi năm bằng tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu nhân vđi thu nhập
của năm đó
Sai. cổ tức được điều chỉnh dần theo mục tiêu, mục tiêu này đượ điều chỉnh dần theo
lợi nhuận hiện tại và dự kiến sau đó nhân vđi tỷ lệ chi trả mục tiêu
DIVi = tỷ lệ mục tiêu X EPSi
d) Có vẻ như giám đốc và các nhà đầu tư quan tâm đến thay đổi cổ tức hơn là đến
các mức cổ tức chi trả
Đúng, vì thông qua việc thay đổi trong chi trả cổ tức sẽ cung cấp thông tin cho các
nhà đầu tư và giám đốc tài chính, chẳng hạn lý do thay đổi, do lợi nhuận tăng, do nhu
cầu của cể đông...
e) Các giám đốc thường gia tăng cổ tức tạm thời khi thu nhập cao hơn dự kiến trong 1
hay 2 năm.
Sai . Các GĐ hiếm khi tăng cổ tức thường xuyên 1 cách tạm thời như thế vì mỗi 1
quyết định gia tăng cổ tức thường được cân nhắcvà tuỳ vào hưđng phát triển của 1
doanh nghiệp.
f) Các công ty thực hiện việc mua lại 1 số lượng lớn cổ phần thường tài trợ việc này
bằng 1 cắt giảm bù trừ trong cổ tức tiền mặtề
Sai. Khi các doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt rất cao cho các cổ đông thường
là họ thực hiện chính sách này bằng cách mua lại CP nhằm hạn chế thuế. Do vậy các
công ty hiếm khi mua lại cổ phần đồng thời cắt giảm cổ tức .
5/174
a)
- Số cổ phần wotan đang sở hữu : 1000 cổ phần
- Cổ tức táng từ 2 $/cp -ỳ 2.5 $/cp
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement