Hình đại diện của thành viên
By daigai
#876421 Tải miễn phí tiểu luận Thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn các doanh nghiệp hiện nay


LỜI MỞ ĐẦU

Vốn là một yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nguồn
vốn ngắn hạn các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm các
trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch khác trong thời gian ngắn. Có thể nhận
thấy được vai trò quan trọng của vốn đối với các doanh nghiệp. Nó mang lại cho
doanh nghiệp được nhiều lợi thế như; cải tiến được mẫu mã, đáp ứng được chất
lượng của sản phẩm và nhu cầu của thị trường điều mà các doanh nghiệp luôn
mong muốn. Nhờ đó mà các doanh nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường,
nâng cao uy tín của mình trên thương trường mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cho
các nhà đầu tư.
Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh, nguồn vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồn lực tài chính
được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trong sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp, người ta chú ý đến việc quản lý việc huy động và luân chuyển của vốn.
Vậy yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là họ cần có sự quản lý và
sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ ngắn hạn này nhằm bảo toàn và phát triển tài
chính của công ty, đảm bảo cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển và vững
mạnh.
Với tầm quan trọng đó nhóm chúng tui xin đi vào nghiên cứu đề tài “Thực
trạng việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp hiện nay”


Phần I: Lý luận chung về quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn
I.Giới thiệu về công tác quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn
1.Vị trí của công tác quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn
2.Khái quát chung về công tác quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn
II.Lý luận chung về nguồn tài trợ ngắn hạn
1.Nợ tích lũy
2.Tín dụng thương mại
3.Tín dụng ngân hàng
4.Thuê vận hành
III.Hiệu quả công tác quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn
1.Hiệu quả chung: trong kinh doanh và trong công tác quản lí
2.Các chỉ tiêu đánh giá
3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn

Phần II: Thực trạng quản trị nguồn tại trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp
hiện nay
I.Thực trạng chung về tình hình quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp
II. Thực trạng việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại Vinamilk
1.Giới thiệu về công ty Vinamilk
2. Phân tích diễn biến của nguồn tài trợ ngắn hạn
3. Đánh giá công tác quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn
4.Rủi ro trong việc sử dụng các nguồn tài trợ ngắn hạn
5.Lựa chọn các nguồn tài trợ ngắn hạn thích hợp

Phần III: Các giải pháp nâng cao, hoàn thiện việc quản trị nguồn tài trợ ngắn
hạn tại doanh nghiệp
I.Biện pháp chung
II.Kiến nghị nâng cao hiệu quả tại VinamilkLink download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement