Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663880 Đáp án là phần chử màu đỏ, In đậm
Đây là tài liệu về Bài tập Quản Trị Tài chính do thầy Trần Quang Trung_ ĐH Kinh tế Tp.HCM soạn.

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rất hữu ích cho bạn nào muốn ôn tập nhanh
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online