Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663880 Bài tập kèm giải môn Quản trị tài chính
Đáp án là phần chử màu đỏ, In đậm
Đây là tài liệu về Bài tập Quản Trị Tài chính do thầy Trần Quang Trung_ ĐH Kinh tế Tp.HCM soạn.

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rất hữu ích cho bạn nào muốn ôn tập nhanh
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement