Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663799
Tài liệu môn: Quản trị tài chính khá là hay

Download tài liệu Ebook, bài giảng slide, tiểu luận... về
Quản trị tài chính tại:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

or:

http://up.4share.vn/f/4577727175727271/QTtc.rar


Tài liệu bao gồm :
Nhiều bài giải hoàn chỉnh của môn Quản lý tài chính
Slide Quan tri tai chinh
Ebook Quản trị tài chính
Trắc nghiệm Quản trị tài chính

Đủ hết các kiến thức để bạn học thành công

Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663837 Bổ sung Pass cho topic: goku_honguyen

Tài liệu môn: Tài chính doanh nghiệp
Download Tài chính doanh nghiệp tại:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#869476
ttduyenht125 đã viết:Dạ cho t xin pass với ak :clapping:
Thank u so much ;) :grin:


Bạn chẳng để ý gì cả, pass đăng ở trên rồi còn gì
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement