Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014323 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1.Thiết bị nào không phải là thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính:
a) Bàn phím.
b) Chuột
c) Máy quét
e) Loa
2. Máy vi tính không làm được việc gì:
a) Tính toán số liệu.
b) Xử lý dữ liệu theo yêu cầu.
c) Truy cập dữ liệu từ xa thông qua mạng internet.
d) Tự động nâng cấp tốc độ và khả năng xử lý .
3. Máy vi tính đọc dữ liệu nhanh nhất từ đâu:
a) Đĩa mềm.
b) Đĩa cứng.
c) Qua mạng internet
d) Đĩa CD ROM
4. Bộ nhớ trong của máy tính gồm:
a) Ổ đĩa cứng.
b) RAM.
c) ROM.
d) Đĩa mềm, đĩa CD.
5. Đĩa mềm hiện nay phổ biến có dung lượng là:
a) 1.2 MB
b) 1.38 MB
c) 1.44 MB
d) 1.48 MB
6. Dữ liệu trong thiết bị nhớ nào sẽ mất khi mất điện:
a) Đĩa cứng
b) Đĩa mềm
c) RAM
d) ROM
7. Dữ liệu trong bộ nhớ, thiết bị lưu trữ nào mất khi tắt máy tính:
a) Đĩa cứng
b) RAM
c) ROM
d) Đĩa CDROM
8. Trong hệ điều hành Windows, chương trình nào quản lý tập tin, thư mục:
a) Internet Explorer
b) Windows Explorer
c) Control Panel
d) Caculator
9. Bộ nhớ ngoài bao gồm
a) Đĩa cứng.
b) RAM.
c) ROM.
d) CPU.
10. Bộ nhớ nào trong các bộ nhớ sau chứa các lệnh và dữ liệu của chương trình
đang thực hiện:
a) ROM.
b) Đĩa từ.
c) RAM.
d) Băng từ.
11. Từ nào dưới đây không liên quan đến cấu trúc mạng máy tính?
A. Bus.
B. Ring.
C. Star.
D. Token.
12. Trong máy tính thiết bị nào dùng để lưu trữ các thông tin cài đặt phần cứng
(bộ nhớ, đĩa cứng, đĩa mềm, cache,…)
A. BIOS.
B. CMOS.
C. ROM.
D. CPU.
13. UPS (Uninterruptible Power Supply) là thiết bị dùng để:
a) Nắn dòng nguồn điện cho máy tính.
b) Làm nguồn điện dùng cho máy tính ở những nơi không có điện.
c) Làm nguồn thay thế tạm thời trong thời gian ngắn cho máy tính
khi mất nguồn điện chính.
d) Làm nguồn điện bổ sung cho máy tính.
14. Một máy vi tính có thể có:
a) Tối đa 01 ổ đĩa mềm.
b) Tối đa 02 ổ đĩa mềm.
c) Tối đa 03 ổ đĩa mềm.
d) Nhiều hơn 03 ổ đĩa mềm.
15. Quạt CPU dùng để:
a) Tạo xung nhịp cho chip CPU
b) Làm mát cho bo mạch chủ
c) Làm mát cho chip CPU
d) Chống bụi cho chip CPU
16. Trong môi trường windows bạn có thể chạy cùng lúc :
a) Hai chương trình
b) Chỉ chạy một chương trình
c) Chạy nhiều trình ứng dụng khác nhau
d) Tất cả các câu trên đều sai
17. Trong Windows cho phép đặt tên tối đa dài là……ký tự kể cả khoảng trống.
a) 16
b) 32
c) 64
d) 255
18. Muốn khởi động chương trình Windows Explorer, ta thực hiện:
a) Nhấn phải chuột trên My Computer, Explorer
b) Ctrl + E
c) Nhấn vào biểu tượng chữ E trên màn hình
d) Câu a, b đều đúng
19. Trong Windows Explorer, để tạo một tập tin mới ta vào
a) File\New\Directory
b) File\Create Dir
c) File\New\Folder
d) Ba câu trên đều sai
20. Trong Windows Explorer, để đổi tên một tập tin đã đánh dấu ta vào:
a) File\Rename
b) Edit\Rename
c) File\RD
d) Ba câu trên đều sai
21. Trong Windows Explorer, muốn xoá một tập tin đã chọn vào:
a) File\Move…
b) File\Delete…
c) File\Delete directory
d) Ba câu trên đều sai
22. Trong Windows Explorer, để di chuyển một tập tin đã chọn ta vào:
a) Edit\ chọn Cut
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement