Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005932 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Câu 1: (1.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 2: (7.1)
Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3: (13.11)
Tìm số còn thiếu:

Câu 4: (2.3)
Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 5:(4.1)
Tìm những số còn thiếu trong các ô trống (Lưu ý mỗi câu có một nguyên tắc khác nhau):

Câu 6: (23.1)
Tìm số còn thiếu:

Câu 7: (21.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên dưới để điền vào chỗ trống:

Câu 8: (3.5)
Tìm số còn thiếu:

Câu 9: (6.1)
Điền số thích hợp vào những ô còn trống:

Câu 10: (24.3)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 11: (8.8)
Điền số phù hợp để thay thế dấu hỏi:

Câu 12: (14.10)
Tìm số còn thiếu:

Câu 13: (16.3)
Hình nào thừa trong những hình dưới đây:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement