Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004299 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Tìm số còn thiếu thay cho dấu chấm hỏi.
36 (813) 75
94 (126) 23
48 (815) 74
42 ( ? ) 67
A. 108 B. 181 C. 180 D. 118
DA-D. 118
2. Tìm số còn thiếu thay cho dấu chấm hỏi.
74 (22) 32
59 (31) 27
68 (21) 93
84 ( ? ) 28
A. 46 B. 24 C. 16 D. 56
DA-C.16 (8x4=32 – (2x8=16)
3. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?
A. 1143 B. 1134 C. 1314 D. 1431
ĐA: A. 1143
4. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
ĐA: D. 4
5. Tìm số thích hợp ở vị trí có dấu chấm hỏi?
A. 1 B. 2 C. 6 D. 7 E. 9
ĐA: B. 2 ( Tổng các số ở mỗi cạnh =15)
6. Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí có dấu chấm hỏi?
7122 6521 8332 4743 9911 387?
195 383 575 763 955 ?


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement