Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992958 Link tải luận văn miễn phí cho ae
NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien

I/ MỤC ĐÍCH:
- Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

II/ PHẠM VI:
- Quy trình này áp dụng cho việc tuyển dụng nhân viên và quản lý trong công ty trừ các nhân sự cấp cao được quy định riêng.

...

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:

1 Phiếu nhu cầu tuyển dụng NS – 01 – BM01
2 Kế hoạch tuyển dụng NS – 01 – BM02
3 Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng NS – 01 – BM03
4 Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra NS – 01 – BM04
5 Thư mời làm bài kiểm tra NS – 01 – BM05
6 Bản tự khai ứng viên NS – 01 – BM06
7 Danh sách kết quả bài kiểm tra NS – 01 – BM07
8 Thông báo không tuyển dụng NS – 01 – BM08
9 Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn NS – 01 – BM09
10 Danh sách câu hỏi phỏng vấn NS – 01 – BM10
11 Thư mời phỏng vấn NS – 01 – BM11
12 Bảng kết quả phỏng vấn NS – 01 – BM12
13 Thư thông báo tuyển dụng NS – 01 – BM13

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement