Hình đại diện của thành viên
By rica17
#991804 Bên mình đang tìm nhóm khoảng 5 bạn trẻ có thể code khá về Java để làm các dự án.

- Ưu tiên SV các trường đại học, có thể làm nửa ngày trở lên.
- Ưu tiên tuyển cả 1 nhóm (bạn bè hay quen biết), đã từng làm việc cùng nhau ăn ý.


Yêu cầu

[Java Developer]

1. Developing Android App (Java)

2. Developing Java App

[Front-end Developer]

1. Front-end development utilizing HTML, CSS, Javascript

2. Excellent HTML and CSS knowledge

3. JavaScript and related frameworks or libraries (jQuery, angular and any others.)

4. A basic understanding of servers and databases

các bạn SV nào có khả năng, và muốn cùng tham gia mời liên hệ email:
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement