Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988355 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Để công việc thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp một cách tốt nhất thì bản thân em đã lập ra một bản kế hoạch vạch rõ từng bước chuẩn bị và thực hiện công việc của mình.
Nội dung bản kế hoạch như sau :

Thời gian Nội dung Địa điểm
30/12/2011 - nghe hướng dẫn đề cương thực tập và phân công giảng viên hướng dẫn
- gặp GV HD và nghe phổ biến kế hoạch thực tập HT700
7-8/1/2012 - nghe BC thực tế tại HVTC HT700
10/2/2012 - tìm hiểu sơ lược về cty, quá trình hình thành, phát triển, chức năng, ngành nghề kinh doanh, SP chủ yếu Tại phòng tổ chức hành chính của công ty
12/2 - thông qua đề cương đề tài luận văn và kế hoạch thực tập với cty. Đề tài dự kiến:Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư B&B. Phòng tài chính kế toán
16/2 - tìm hiểu tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý SXKD, tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán: sơ đồ, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban… tìm hiểu cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty: trình độ trang thiểt bị, công nghệ, máy móc Tại các phòng ban của công ty và trên mạng internet
20/2 - tìm hiểu các yếu tố đầu vào và thị trường đầu vào. Xem xét tình hình hàng tồn kho và mức độ biến động giá cả trong năm 2012. Tại phòng kinh tế kế hoạch của công ty
23/2 - tìm hiểu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong năm 2011: số lượng sản phẩm, đánh giá vị thế cạnh tranh của công ty Tại phòng kinh doanh
24/2 - tìm hiểu lực lượng lao động của công ty Tại phòng tổ chức cán bộ
27/2 - xem xét và nhìn nhận tổng quan chiến lược tài chính của công ty: chính sách quản lý vốn bằng tiền, HTK… trong mối quan hệ với chiến lược kinh doanh. Đánh giá mức độ hợp lý Phòng TCKT
28/2 - tìm hiểu tình hình triển khai các kế hoạch bán hàng,kế hoạch phân phối sản phẩm. Phòng kinh doanh, đại lý, showroom.
1/3 - xem xét tình hình nhập, xuất hàng hóa tại các kho, cửa hàng, đại lý Phòng TCKT
6/3 - Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của công ty. Phòng kế hoạch
8/3 - xem xét các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 1 số năm gần đây: doanh thu, doanh thu thuần, lợi nhuận trước và sau thuế, ROA¬E, ROA, ROE, nộp NSNN, thu nhập bình quân người trên năm, cổ tức và EPS… dựa trên báo cáo tài chính của công ty trong vài năm gần đây. Phòng TCKT
13/3 - xem xét chính sách huy động vốn: hệ số nợ, nợ dài han, nợ ngắn hạn, lãi suất… tình hình vay vốn và trả nợ của công ty trong 1 vài năm gần đây dựa trên BCTC của công ty Phòng TCKT
16/3 - xem xét chính sách tài trợ của công ty: dự trữ vốn bằng tiền, HTK, TSLĐ, TSCĐ… trong 1 vài năm gần đây dựa trên BCTC của công ty Phòng TCKT
17/3 - xem xét đánh giá cụ thể cơ cấu TSLĐ và vốn lưu động, những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu TSLĐ và VLĐ của công ty Phòng TCKT
20/3 - tìm hiểu phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty. Trình tự thời gian nội dung lập kế hoạch nhu cầu VLĐ của công ty. Nguồn VLĐ của công ty và các cách huy động. Phòng TCKT
22/3 - tìm hiểu tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của công ty; hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty; tình hình vay vốn, trả nợ của công ty; các biện pháp quản lý vốn tồn kho dự trữ, các khoản phải thu, phải trả Phòng TCKT
24/3 - tìm hiểu công tác kế toán TSLĐ, nghiên cứu các hình thức, phương pháp trình tự hạch toán và các chứng từ sổ sách biểu mẫu kế toán có liên quan đến công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. Phòng TCKT
27/3 - tìm hiểu công tác quản lý và sử dụng VLĐ, hiệu quả sử dụng VLĐ và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty Phòng TCKT
29/3 - xem xét tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỷ trọng, mức, tỷ lệ tăng giảm năm 2011 so với năm 2010 theo từng hoạt động và toàn bộ các hoạt động dựa vào BCTC của 2 năm Phòng TCKT
2/4 - xem xét kế hoạch lưu chuyển tiền tệ của công ty: dòng tiền vào, ra của hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư trong 1 vài năm gần đây dựa theo BCTC. Đánh giá mức độ hợp lý Phòng TCKT
6/4 - xem xét và đánh giá tình hình tài chính của công ty qua 1 số chỉ tiêu tài chính chủ yếu: hệ số cơ cấu TS (dài hạn, ngắn hạn) và nguồn vốn (hệ số nợ, hệ số VCSH) hệ số hiệu suất hoạt động (vòng quay VLĐ, vòng quay tổng vốn…) hệ số sinh lời (ROAE, ROA, ROE) thu nhập 1 cổ phần thường (EPS)… đánh giá biến động chỉ tiêu này qua 1 vài năm Phòng TCKT
10/4 - nhận xét sơ bộ về tình hình tài chính của công ty 2011: những kết quả đạt được (thành công), những hạn chế và tồn tại cần khắc phục. đề ra 1 số giải pháp để xem xét Phòng TCKT
11-14/4 - tìm hiểu số liệu của 1 vài công ty tiêu biểu trong ngành: cơ cấu vốn và nguồn vốn, các hệ số hiệu suất hoạt động, hệ số sinh lời… để so sánh và đánh giá Internet
15/4 - đánh giá và đưa ra kết luận, nhận định về tình hình sử dụng vốn lưu động. giải pháp và hướng đi cho năm 2012
16-26/4 Hoàn thiện luận văn tốt nghiệp
27/4/2012 Thông qua luận văn tốt nghiệp với ban lãnh đạo công ty Phòng kế toán
2/5/2012 Nộp luận văn tốt nghiệp Văn phòng khoaLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement