Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#948573 Chia sẻ cho các bạn chuẩn bị thi
ĐỀ THI IQ VIETINBANK 28-7-2012 (THI TRÊN MÁY TÍNH)
--------------------------------------

Đề thi được chép theo trí nhớ và tổng hợp lại

1. Mỗi tầng có 13 bậc, có tất cả 25 tầng. Vậy đi từ tầng 1 lên tầng 25 thì số bậc gấp
mấy lần đi từ tầng 1 lên tầng 5?
a. 4 , b. 5 , c. 6 , d. 7

Tầng 1 lên tầng 25 là có 24 khoảng giữa.
Tang 1 lên tầng 5 là có 4 khoảng giữa.
Số bậc gấp 6 lần.

2. 3 người thuê phòng hết 25k, mỗi người đưa 10k tổng 30k thừa 5k. Bảo vệ đưa lại
cho mỗi người 1k còn giữ 2k làm tiền phí. Kế toán tính toán mỗi người 10k, bảo vệ
trả lại mỗi người 1k tức mỗi người còn 9k tổng 27 mà bảo vệ giữ 2k thế 1k đi đâu?

Thật ra 2k của bảo vệ đã nằm trong 27k. Ở đây 3 người đã trả tiền phòng 25k, nhận
lại tiền thối là 3k va 2k là tiền phí  tổng là 30k.

3. Taxi giá mở cửa X, sau km đầu tiên là 1/4 X, hỏi đi 5/2 km thì hết bao nhiêu?

Ta có phương trình:
Cây số đầu giá : X
Cây số tiếp theo giá : 0,25X
Người ta đi hết : 2,5km
Số tiền phải thanh toán: X + 1,5*0,25X = (11/8)*X

4. Trồng cây xung quanh hình chữ nhật 18*9m, mỗi cây cách nhau 3m, hỏi phải trồng
bao nhiêu cây?

Chiều dài sẽ có 6 khoảng  phải trồng 7 cây. Chiều rộng 3 khoảng  trồng 4 cây,
bớt đi 2 cây đã tính vào chiều dài nên còn lại 2 cây. Vậy có tất cả 7*2+2*2=18 cây

5. Có 2 cốc trong đó cốc A chứa 1 lit sữa, cốc B chứa 1 lit cà phê, đổ 1/10B vào A,
sau đó đổ 1/10A vào B, tính tỉ lệ thể tích cà phê trong B?
a. 9% , b. 90% , c. 90,1% , d. 90,91%

Cốc B
Lần 1 : 9/10B
Lần 2 : 9/10B + 1/10A + 1/100B = 91/100B + 1/10A = 101/100 lit
Tỷ lệ thể tích cà phê trong cốc B là: (91/100 : 101/100)*100 = 90,1%

6. Sân vận động có 10.000 chỗ. Trừ 100 chỗ không bán vé, 20% số vé bán với giá
nửa giá bình thường, còn lại bán đúng giá 2$. Hỏi số tiền thu được từ việc bán vé?

Số vé còn lại: 10.000 – 100 = 9900 vé
20% vé bán với giá 1$: 0,2*9900*1 = 1980 đồng
Số vé còn lại (80%) bán với giá 2$: 0,8*9900*2 = 15840
Tổng tiền: 1980 + 15840 = 17820 đồng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement