Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947869 Chia sẻ cho các bạn đề thi năm 2013
ĐÈ THỈ TUYÉN DỤNG - \ IETCO\lBANK Vị trí: Nhân viên QHKH và Nhân viên ké toán - Môn thi: Nghiệp vụ Ngày thi: 25-08-2013 Thời gian thi: 90 phút/ 30 câu trắc nghiệm

1. Dịch vụ truy vấn thông tin của VCB qua đầu số 8170 đối thành sang "vietcombank" từ tháng nào?

a. 6/2012

b. 7/2012

c. 8/2012

d. 9/2012

2. Ycu tố nào thường không có trong báo cáo tài chính của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:

a. giá vốn hàng bán

b. phải trá người bán

c. chi phí trà trước

d. tài sàn cố định

3. Phát biếu nào không chính xác?

a. NHNN là 1 pháp nhân

b. NHNN là cơ quan ngang bộ

c. NHNN là 1 chú thề trong hộ thống tín dụng dế ...

4. Cho thuê tài chính không được thực hiện nghiệp vụ nào sau đây?

a. nhận tiền gửi nhà đầu tư cá nhân

b. nhận tiền gửi từ nhà đầu tư tổ chức

c. cho vay

d. bảo lành ngân hàng

5. Nghiệp vụ nào của NH không chịu thuế GTGT

a. Cấp tín dụng

b. Kinh doanh ngoại tộ

c. Thanh toán

d. Phát mại tài sản đảm bảo tiền vay

6. KH có 80 triệu đồng. NẾu gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng thì NH trả lãi trước

9,5%/năm

hay trả lãi sau 11%/ năm. Hỏi KH nên chọn cách nào?

a. Trả lãi trước

b Trả lãi sau

Xem thêm
Vietcombank - Đề thi tuyển Nhân viên Tín dụng và Giao dịch viên
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement