Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947868 Chia sẻ cho các bạn đề thi năm 2012

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK 2012

ĐÈ THI TUYÉN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG + GIAO DỊCH VIÊN
Đe thi có 40 câu trắc nghiệm, bao gồm các kiến thức: vi mô, vĩ mô, marketing ngăn hàng, TCDN, các luật của NHNN.

1 Giả sử mức tiêu dùng cận biên là 0,8. Khi Chính Phu tăng chi tiêu 2000 thì tống cầu

A Tang 2000 B Giảm 2000 c Tăng 10000 D Giảm 10000

2 Nếu Chính phú tăng chi tiêu và thuế cung 1 lượng thì

A Tổng cung dài hạn tăng B Tồng cung ngăn hạn tăng c Tổng cầu giảm D Tổng cầu tăng

3 Khi thâm hụt ngân sách, Chính phủ phát hành trái phiếu CP cho các NHTM sẽ làm cho

A Cung tiền tăng B Cung tiền giảm c Lãi suất tăng D Lãi suất giảm

4. Chính sách điều hành ty giá hiện nay

A Chính sách thả nôi tất cả các loại tỷ giá B Chính sách giao dịch biên độ với tất cả các loại tỷ giá c Chính sách giao dịch biên độ với USD/VND và thả nổi với các tỷ giá khác D Chính sách tỷ giá cố định với tất cả các loại tỷ giá

5. Chính sách lãi suất cho vay và huy động của NHNN áp dụng cho NHTM hiện nay

A Trần lãi suât đối cả cho vay và huy động B Trần lãi suất đối với cho vay và tự thỏa thuận với huy động c Tự thỏa thuận với cho vay và trần lãi suất với huy động D Tự thòa thuận với cả cho vay và huy động

ó.Loại thất nghiệp nào sau đây là thất nghiệp cơ cấu

A Do cty chứng khoán đổi mới quy trinh công nghệ sang khớp lệnh tự động nên Nam bị sa thài do không đù trình độ IT B Do kinh tế suy thoái nên cty đã sa thải Nam

c Tuy tốt no đại học với bằng giỏi nhưng Nam phải chờ đến đợt thi tuyển cùa VCB vào tháng tới

D Cả 3 phương án trênXem thêm
Vietcombank Đề thi tuyển CV Quan hệ Khách hàng và Kế Toán
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement