Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947859 Tổng hợp các đề thi các năm cho các bạn tham khảo
VIETINBANK - 2013 ĐÈ THI TUYỂN DỤNG cv QUAN HỆ KH VÀ TÍN DỤNG
Trắc nghiệm trên máy: 30 câu trắc nghiệm + 6 câu trắc nghiệm chọn đáp án & giải thích/45p

Nội dung câu hỏi chủ yêu vào:

• Nghiệp vụ thi về bào đảm tiền vay, đăng ký giao dịch đảm báo, một số câu liên quan hạn mức tín dụng, thời hạn trả nợ.

• Nội dung, ưu nhược điểm và nội dung cần lưu ý khi phân tích: BCĐK.T, K.QHĐKD,

LCTT

• Mối quan hệ giừa bán cân đối kc toán, báo cáo kct quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lun chuyển tiền tệ

• Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính cơ bản

• Các nội dung phân tích báo cáo tài chính cơ bản

• Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

• Thấm định tài chính dự án, tính NPV, IRR, thời gian hoàn von (Payback Period -PP).

Một số câu trắc nghiệm trong đề:

Câu 1: Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiếm toán ?

a. Doanh nghiệp nhà nước, DN có vốn đau tư nước ngoài, Cty đã niêm yct

b. Doanh nghiệp nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Cty đã niêm yết, Tập đoàn lớn

c. .Ểẳ

Câu 2: Có 2 dự án có NPV bằng nhau nhưng dự án A có thời gian hoàn vốn là 5 năm,

B có thời gian hoàn vấn 6 năm. Hỏi dự án nào có rủi ro cao hơn:

a. Dự án A

b. Dự án B

c. Chưa có cơ sở xác định?

Câu 3: Anh A là con của giám đốc CN mà bạn đang làm việc, khi anh A vay vốn, bạn là nhân viên tín dụng tiếp nhận hồ sơ thì bạn sẽ xử lý:a. vẫn thấm định như 1 KH bình thường

b. Vì nề giám đốc ncn thấm định dề dàng hơn

c. Vì nghĩ là giám đốc có uy tín cao ncn không cần thấm định.

d. Tất cả đều sai

Câu 4: Công ty A ký họp đồng thế chấp tài sản Đảm bảo với NH X vào ngày 1/1/N, có giá trị vào ngày 10/1/N, sau đó ký tiếp họp đồng thế chấp cũng tài sản này với NH Y vào ngày 05/1/N và có hiệu lực cùng ngày. Vậy khi công ty A mất khả năng chi trả, thì TSĐB sẽ được xử lý:a. NH X được ưu tiên trước vì ký HĐ trước

b. NH Y được ưu tiên trước vì có thời hạn hiệu lực trước

c. NH X được ưu ticn trước vì NH giải ngân cho công ty A trước.

d. Tất cả đều sai. - -Đề thi tuyển Chuyên viên Quan hệ Khách hàng vào VietinBank 2011
Năm 2012

Năm 2013


Xem thêm
Vietinbank - Các đề thi trắc nghiệm tiếng Anh tuyển dụng vào ngân hàng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement