Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947478 Chia sẻ với Mọi người đề thì.

Câu 1: Hãy trình bày những dấu hiệu để nhận biết rủi ro khi cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng?.

Câu 2: Hãy nêu các chỉ tiêu và ý nghĩa của nhóm chi tiêu hoạt động khi phân tích?.

Câu 3: Nêu lên các nội dung phân tích và thẩm định khi xét duyệt cho vay? Câu 4:

Cho các số liệu của 1 dự án:

1. Công suất thiết kế: 2.200 tấn sản phẩm/ năm

2. Vốn đầu tư thiết kế: 40.000 triệu đồng Vốn đầu tư nhà xưởng: 28.000 triệu đồng Tổng vốn đầu tư: 68.000 triệu đồng.

Chi phí thiết kế và nhà xưởng sản xuất đầu tư 1 lần, Vòng đời dự án khấu hao theo thiết bị.

Nguồn vốn đầu tư toàn bộ là vốn chủ đầu tư.

3. Chi phí sản xuất biến đối cho 1 tấn sản phấm 15 triệu.

Chi phí cố định 1 năm là 4 tỷ (chi phí cố định chưa kể khấu hao) Khấu hao thiết bị là 5 năm, khấu hao nhà xưởng là 7 năm.

4. Doanh thu năm 1 đạt: 80%. Năm 2: 85%, năm 3: 90%, năm 4,5 100% công suất thiết kế.

Giá: 27 triệu đồng/ tấn. Thuế: 25%.

Tính NPV dự án vói suất chiết khấu là 10%.


Ai có đáp án thì đưa lên đây để tham khảo nhé

Xem thêm các tài liệu ôn thi ngân hàng
Tham khảo ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀO NGÂN HÀNG + đáp án
Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế và kho bạc nhà nước
Đề thi trắc nghiệm IQ vào ngân hàng Sacombank 2013
Cẩm nang tín dụng Vietcombank đầy đủ 9 Phần
Đề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng BIDV chi nhánh
Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào ngân hàng Sacombank
Câu hỏi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng (có đáp án)
Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng và IQ có đáp án
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement