Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947477 Chia sẻ cho anh em một số câu hỏi nghiệp vụ

1.Phân tích chu kỳ ngân quỹ của các doanh nghiệp – từ đó chỉ ra nhu cầu tài trợ
ngắn hạn đối với chủ thể kinh tế này.
(a). Chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp:
Vốn của các DN dưới dạng ngân quỹ có chu kỳ hoạt động được chia ra:
• Chu kỳ hoạt động: từ khi mua nguyên liệu đến khi thu được tiền bán hàng. Được chia
ra:
Giai đoạn tồn kho:Từ khi mua hàng tồn kho đến khi bán hàng tồn kho; Dài, ngắn phụ
thuộc khoảng cách giữa các lần mua nguyên liệu, thời gian sản xuất, khoảng cách và
quy mô giữa các lần tiêu thụ sản phẩm.
Giai đoạn thực hiện khoản phải thu:từ khi bán tồn kho cho đến khi thu được tiền bán
hàng. Dài, ngắn phụ thuộc thời gian bán chịu và tỷ trọng bán chịu so với doanh số bán.
• Chu kỳ ngân quỹ: = chu kỳ hoạt động – giai đoạn phải trả người bán.
Giai đoạn phải trả người bán: từ khi mua nguyên vật liệu đến khi phải trả tiền.
(b). Nhu cầu tài trợ ngắn hạn: từ chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp đã xuất hiện sự
không ăn khớp nhau về thời gian và quy mô giữa lưu chuyển tiền vào và l ưu chuyển
tiền ra – một hiện tượng tất yếu – đòi hỏi phải có một nguồn tài trợ về ngân quỹ để đáp
ứng mức chênh lệch đó: nhu cầu vay ngắn hạn xuất hiện
2. Phương pháp xác định thời hạn cho vay và định kỳ hạn nợ trong cho vay từng
lần? Cho ví dụ minh họa?
Xác định thời hạn vay và định kỳ hạn nợ:
• Thời hạn cho vay được xác định cho mỗi lần vay cụ thể.
• Căn cứ xác định: dự báo lưu chuyển tiền tệ, chu kỳ ngân quỹ, hạng rủi ro của doanh
nghiệp.
• Thời hạn cho vay tối đa có thể bằng hay nhỏ hơn chu kỳ ngân quỹ .
• Cụ thể có 2 cách thông dụng như sau:
Cách 1: Xác định theo chu kỳ ngân quỹ bao gồm 2 trường hợp:
Thời hạn cho vay bằng chu kỳ ngân quỹ khi ngân hàng cho vay ở đầu kỳ ngân quỹ và
thu nợ ở cuối kỳ ngân quỹ.
Thời hạn cho vay bằng một phần chu kỳ ngân quỹ khi ngân hàng cho vay giữa chu kỳ
ngân quỹ và thu nợ ở cuối kỳ ngân quỹ.
Cách 2: Xác định dựa trên lưu chuyển tiền tệ.
Ngân hàng có thể thu nợ ngắn hơn chu kỳ ngân quỹ: nếu căn cứ vào lưu chuyển tiền tệ
thời gian trả nợ có thể sớm hơn chu kỳ ngân quỹ. Sở d ĩ như vậy vì lưu chuyển tiền
không chỉ xuất hiện từ các tài sản hình thành từ vốn vay mà còn từ tài sản hình thành từ
các nguồn vốn khác. Sinh Viên tự cho ví dụ.
3. Phân tích những nội dung khác nhau giữa cho vay từng lần và thấu chi? Cho biết
các điều kiện sử dụng tài khoản vãng lai?
Nội dung khác nhau giữa cho vay từng lần và thấu chi:

các bạn tải về xem đầy đủ nhé
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm các tài liệu ôn thi ngân hàng
Tham khảo ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀO NGÂN HÀNG + đáp án
Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế và kho bạc nhà nước
Đề thi trắc nghiệm IQ vào ngân hàng Sacombank 2013
Cẩm nang tín dụng Vietcombank đầy đủ 9 Phần
Đề thi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng BIDV chi nhánh
Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào ngân hàng Sacombank
Câu hỏi nghiệp vụ tín dụng ngân hàng (có đáp án)
Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng và IQ có đáp án
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement