Hình đại diện của thành viên
By daigai
#929122 Chia sẻ cho anh em ketnooi chuẩn bị thi vào ngân hàng

Gồm 322 câu hỏi phỏng vấn, trong đó có 103 câu hỏi phỏng vấn thông tin chung và 219 câu hỏi nghiệp vụ ở các vị trí: Giao dịch viên, Tín dụng, Kế Toán Ngân hàng, Thanh toán quốc tế, Thẩm định- Tái thẩm định, Pháp chế, Kiểm soát Tín dụng.
Độ dài: 347 trang


LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 3
BẢNG TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ............................................. 4
PHẦN 1: CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC PHỎNG VẤN .......................................................... 8
Chương 1: Trang phục phỏng vấn ......................................................................................................... 8
Chương 2: Cử chỉ, thái độ khi phỏng vấn ............................................................................................ 17
Chương 3: Những chú ý ...................................................................................................................... 18
PHẦN 2: NHỮNG LỜI KHUYÊN CHO CUỘC PHỎNG VẤN ĐẦU TIÊN .......................... 20
PHẦN 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUNG ........................................................................... 23
Chương 1: Hỏi về thông tin cá nhân .................................................................................................... 23
Chương 2: Hỏi về quá trình công tác ................................................................................................... 45
Chương 3: Hỏi về vị trí ứng tuyển ....................................................................................................... 54
PHẦN 4: CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGHIỆP VỤ .................................................................... 79
Chương 1: Câu hỏi vị trí giao dịch viên .............................................................................................. 80
Chương 2: Câu hỏi nghiệp vụ tín dụng ................................................................................................ 96
Chương 3: Câu hỏi vị trí Kế toán ngân hàng / Kế toán nội bộ .......................................................... 187
Chương 4: Câu hỏi vị trí Thanh toán quốc tế .................................................................................... 205
Chương 4: Câu hỏi vị trí Thẩm định và Tái thẩm định ...................................................................... 224
Chương 5: Câu hỏi vị trí Pháp chế và Kiểm soát tín dụng ................................................................ 248
PHẦN 5: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CV, THƯ XIN VIỆC VÀ THƯ CẢM ƠN .............. 272
Chương 1: Cách viết Sơ yếu lý lịch (CV) .......................................................................................... 273
Chương 2: Cách viết Đơn xin việc (Cover Letter) ............................................................................ 299
Chương 3: Cách viết Thư Thank (Thank you notes) ....................................................................... 307
PHẦN 6: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TRONG NGÂN HÀNG ................................ 313
PHỤ LỤC SÁCH ..................................................................................................................... 341
PHỤ LỤC 1: NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU CHO TRANG PHỤC ................................................... 341
PHỤ LỤC 2: 7 GIAI ĐOẠN CỦA MỘT DOANH NGHIỆP ........................................................... 341
PHỤ LỤC 3: CÁCH LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN .......................................................... 345
PHỤ LỤC 4: MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG ................................................. 347


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement