Hình đại diện của thành viên
By rica17
#909207 Tải miễn phí luận văn
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê hương làm việc của sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế trường đại học cần thơ

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chọn cho mình một ngành nghề phù hợp, là đã tạo nền tảng vững chắc
cho thành công ừong tương lai. Trong cuộc sống có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng
đến quá trình định hướng hay chọn nghề của bất kỳ một sinh viên nào.
Bước vào giai đoạn nền kinh tế thị trường năng động với nhiều triển vọng
mới, trong những năm qua đất nước chúng ta đã có nhiều đổi mới và phát triển
ứong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, việc phát triển nhiều khu công nghiệp
và nhiều loại hình Công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau ở các đô
thị và thảnh phố lớn, đã và đang thu hút một lượng lớn các lao động trí thức từ
các vùng nông thôn dịch chuyển ra các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội việc
làm và sự thăng tiến trong công việc. Trong số đó đội ngủ Sinh viên trẻ mới ra
trường với nhiều tham vọng và nhiều hoài bão lớn thưcmg có nhu cầu làm việc ở
những nơi có kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển.
Từ nhiều năm trước đây đã có nhiều học thuyết về nhu cầu và động cơ
làm việc của con người như: học thuyết động lực làm việc của Vroom (1964),
học thuyết nhu cầu của Maslow (1943), thuyết E.R.G của Alderfer (1969),... cho
thấy con người luôn đòi hỏi nhiều hom những gì họ có và muốn được thỏa mãn
về mọi mặt. Nên ai cũng muốn chọn cho mình công việc phù hợp, lương cao, nơi
làm việc thoải mái... Do đó, để thu hút sinh viên (Vùng nông thôn) về làm việc
tại nơi họ sinh ra và lớn lên thì các lãnh đạo của các Công ty và các tổ chức chính
quyền địa phương cần xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến quyết
định về quê làm việc của Sinh viên sau khi tốt nghiệp. Qua đó có thể đưa ra
những chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực làm việc tại địa phương. Chính vì
thế, em chọn đề tài: “phân tích các nhân tổ ảnh hưởng đến quyết định về quê
làm việc của sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại Học
Cần Thơ sau khi tốt nghiệp, trường hợp hộ khẩu các tính ĐBSCL” để làm đề
tài tốt nghiệp. Thông qua kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo, các
chủ doanh nghiệp có cái nhìn chính xác hơn về những mong muốn, những suy
nghĩ của sinh viên khi ra trường để có những chính sách thu hút nguồn lao động
về phục vụ cho tỉnh nhà.
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê làm việc của sinh
viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trưcmg Đại Học cần Thơ sau khi tốt
nghiệp. Thông qua kết quả nghiên cứu sẽ xác định được các nhân tố tác động đến
sự lựa chọn nơi làm của các sinh viên, từ đó có thể hiểu hơn những mong muốn,
cách nhìn nhận vấn đề của sinh viên mới ra trường, góp phần vào việc đưa ra
những chính sách họp lý để thu hút, phát ứiển đội ngủ nguồn nhân lực phục vụ
cho việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
l ệ2ệ2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích thực trạng chọn nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê hương làm việc
của sinh viên.
- Đề ra giải pháp giúp cho lãnh đạo tỉnh nhả có những chính sách thu hút
những sinh viên về quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN c ứ u
l ệ3ệl Phạm vi không gian
Do thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung vào các sinh viên đã tốt
nghiệp có hộ khẩu thường trủ tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)
đang sống và làm việc ở tỉnh nhà hay các tinh khác khu vực ĐBSCL.
l ệ3ệ2 Thời gian nghiên cứu
Thời gian thực hiện đề tài từ 14/02/2012 đến 11/05/2012.
1.3.3 Đổi tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các sinh viên thuộc khoa Kinh Te - Quản Trị
Kinh Doanh trường Đại Học cần Thơ đã tốt nghiệp trong những năm gần đây.
Cụ thể từ năm 2000 đến 2012.
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1.4.1 Các nghiên cứu trong nước
<ĩ> Trần Văn Mẩn và Trần Kim Dung (2010) “Các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết định chọn nơi làm việc của sinh viên tốt nghiệp”.
Trong bài nhổm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement