Hình đại diện của thành viên
By rica17
#909206 Tải miễn phí luận văn

TÓM TẤT
£0-03
Cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nhiều khu công nghiệp ra
đời, đã làm cho một số lao động bị thất nghiệp (do mất đi mộng đất), tuy nhiên nó
cũng tạo ra không ít việc làm mà lao động địa phương không đủ đáp ứng. Có càu tức
có cung, đáp lại các khu công nghiệp, nhiều lao động từ các địa phương trong và
ngoài thành phố đã nhập cư đến làm việc nơi đây.
Kết quả nghiên cứu tò việc phỏng vấn 100 lao động tại các KCN càn Thơ,
cho thấy nguyên nhân “đẩy” người lao động làm việc tại các KCN TP. cần Thơ là
do ở địa phương thiếu việc làm và công việc không ổn định. Trong khi đó KCN có
nhiều nghành nghề sản xuất, đáp ứng đủ mọi đối tượng lao động nên lao động dễ
tìm được công việc thích hợp và có một công việc ổn định cho mình. Vì thế đã
“kéo” họ đến đây làm việc. Những lao động đến đây làm việc điều có đặc điểm
chung đó là lao động trẻ tuổi từ 18-40, tành độ chuyên môn và tành độ học vấn
thấp.
Những nguyên nhân công nhân nghỉ việc: Công nhân so sánh mức trợ cấp
tiền cơm giữa ca, phụ cấp tàu xe, làm thêm ngày lễ tết giữa các bộ phận, trả lương
không đúng kỳ; công việc ảnh hưởng đến sức khỏe...
Kết quả từ việc phân tích nhân tố cho ta được bốn nhóm: Nhân tố Fl(Kinh
nghiệm nghề nghiệp), nhân tố F2(HỖ trợ lao động), nhân tố F3(Quy mô và an ninh
KCN), nhân tố F4(VỊ trí và môi trường KCN). Đây là bốn nhân tố cơ bản ảnh hưởng
đến quyết định của người lao động khi lựa chọn KCN ở TP. càn Thơ. Với các nhân
tố này khi đưa vào mô hình phân tích hồi quy Binary Logistic, kết quả cho thấy cả
bốn biến điều có tương quan thuận với mức độ hài lòng của người lao động đối với
KCN đang làm. Trong đó nhân tố F4(VỊ trí và môi trường KCN) ảnh hưởng nhiều
nhất đến sự hài hài lòng của người lao động đối với KCN tại TP. cần Thơ.
Từ kết quả nghiên cứu, các giải pháp được đề xuất nhằm giúp cho ban quản
lý KCN có thể giữ chân và thu hút nguồn nhân lực.

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cùng với sự phát triển của thời đại, hòa nhập vào xu thế toàn cầu hóa - Việt
Nam đang từng bước chuyển mình bắt kịp với các nước phát triển trên thế giới. Sự
kiện Việt Nam gia nhập thành công WTO đang là vấn đề nóng bỏng và hướng tới
những bước tiến mới đối với nền kinh tế nước ta, tiến tới sự nghiệp công nghiệp hóa
- hiện đại hóa đất nước. Sự nghiệp này đòi hỏi một quá trình lâu dài, cần được
tiến hành trên phạm vi cả nước chứ không riêng một khu vực nào. Hòa chung với xu
thế đó, nhiều khu công nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang từng
bước đàu tư và xây dựng.
Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, TP cần Thơ đã quy hoạch
các vùng đất mà sản xuất kém hiệu quả để thành lập các khu công nghiệp với những
chính sách hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư trong và nước ngoài đến sản xuất kinh
doanh, phát triển kinh tế, làm phong phú và đa dạng những hàng hóa được sản xuất
có thương hiệu tại cần Thơ, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ, tăng việc làm,
giảm thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động.
Cần Thơ là trung tâm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi đào
tạo nguồn nhân lực cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nơi đây có điều kiện thuận
lợi về nội lực cũng như ngoại lực cho việc xây dựng và phát triển các khu công
nghiệp. Hiện tại, TP. càn Thơ có 5 khu công nghiệp tập trung, được quy hoạch xây
dựng ở các vị trí thuận tiện về giao thông đường thủy, đường bộ, lại nằm ở trung
tâm vùng nguyên liệu nông - thủy - hải sản..., có triển vọng thu hút được nhiều vốn
đàu tư. Đó là những thế mạnh giúp cho công nghiệp của thành phố trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định mang lại sự
thành công cho tất cả các chiến lược phát triển.
Vấn đề đặt ra ở đây là việc càn Thơ xây dựng được nhiều khu công nghiệp
để cải thiện cuộc sống của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng
việc thu hút, giữ chân được người lao động và phát triển nguồn lao động hiện tại đó
là vấn đề cần được quan tâm và giải quyết. Chính vì thế tui chọn đề tài “Một
sổ giải pháp nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực tại các khu công nghệp
Thành phổ cằn Thơ” để làm luận văn tốt nghiệp. Hi vọng rằng với những kiến
thức đã được học cộng thêm khảo sát thực tế ở các khu công nghiệp TP cần Thơ tui
sẽ đề xuất được một số giải pháp để giúp các khu công nghiệp thu hút, giữ chân và
phát triển được nguồn nhân lực.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN cứ u
1.2ẳl . Mục tiêu chung
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của người lao động khi lựa
chọn khu công nghiệp ở thành phố càn Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm
thu hút, giữ chân và phát triển lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
1Ễ2.2Ễ Muc tiêu cu thể • •
+ Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng về lực lượng lao động tại các khu công
nghiệp thành phố càn Thơ qua 3 năm (2008 - 2010).
+ Mục tiêu 2: Mô tả các đặc điểm và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
quyết định của người lao động khi lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp ở
thành phố cần Thơ.
+ Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút, giữ chân và phát triển
nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp ở thành phố cần Thơ.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN cứ u
■ Địa bàn nghiên cứu : Thành phố càn Thơ.
■ Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 1 - 5 năm 2011
■ Đối tượng nghiên cứu : Những người lao động ở các khu công nghiệp
Thành phố càn Thơ.
1.4. CÂU HỎI NGHIÊN cứ u
■ Những nhân tố nào ảnh hưởng đến quyết định của người lao động khi lựa
chọn khu công nghiệp ở Thành phố càn Thơ ?
■ Những giải pháp nào nhằm thu hút, giữ chân và phát triển nguồn nhân lực tại
các khu công nghiệp ở Thành phố càn Thơ ?


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement