Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#894892 BẢN PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Hµ Néi, ngµy ... th¸ng ... n¨m 200...
Họ và tên ứng viên:
Vị trí tuyển dụng:
Tên cán bộ phỏng vấn:

Hướng dẫn đánh giá:
- Các tiêu chí tuyển dụng ứng viên dưới đây được xây dựng từ nền tảng giá trị Văn hóa cá nhân thích ứng với VHG; Năng lực cá nhân phù hợp với vị trí công việc.
- Cán bộ phỏng vấn sẽ đánh giá các tiêu chí dựa trên Bộ câu hỏi tuyển dụng kèm theo của mỗi vị trí công việc.
- Thang điểm đánh giá như sau: A: Tốt B: Khá C: TB D: Kém
CÁC TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG ĐIỂM
A B C D
1. Đánh giá khả năng thích ứng và sự linh hoạt của ứng viên (VH)


2. Đánh giá tinh thần hợp tác của ứng viên (VH)


3. Đánh giá khả năng quản lý sự xung đột (VH)


4. Đánh giá sự tận tâm với công việc của ứng viên (VH)


5. Đánh giá khả năng định hướng và thực hiện mục tiêu (NL)6. Đánh giá khả năng kiểm soát công việc của ứng viên (NL)


7. Đánh giá khả năng nắm bắt sự việc và tính hệ thống (NL)


8. Đánh giá khả năng phân tích thông tin (NL)


9. Đánh giá khả năng phán đoán và ra quyết định (NL)


10. Đánh giá khả năng quản lý sự khủng hoảng (VH)


11. Đánh giá Sự đúng hạn của ứng viên (VH)


12. Đánh giá Sự ủy thác, ủy quyền của ứng viên (NL)


13. Đánh giá Phong cách của ứng viên (VH)
- Tư thế đi, ngồi, cử chỉ, ánh mắt, trang phục
- Giọng nói, thái độ, khả năng truyền đạt
Tổng điểm phỏng vấn:
Ý kiến nhận xét của cán bộ phỏng vấn:


các bạn tải bản doc tại đây
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement