Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#894055 Chia sẻ mẫu báo cáo thử việc cho anh em

MỤC LỤC


MỤC LỤC 1
BÁO CÁO THỬ VIỆC 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 2
1.1. Thông tin chung về Ngân hàng TMCP Hảng Hải 2
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Maritime Bank 3
1.3. Vị thế của Maritime Bank trong ngành ngân hàng 6
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ NGHIỆP VỤ THỬ VIỆC 10
2.1. Tìm hiểu và nắm vững một số Quyết định, Quy chế, Quy định cần thiết phục vụ cho công việc 10
2.2. Các nghiệp vụ nắm bắt được trong quá trình thử việc 11
2.2.1 Nghiên cứu tìm hiểu về các sản phẩm của ngân hàng. 11
2.2.2 Tiếp xúc, nói chuyện và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tư vấn cho khách hàng sảm phẩm phù hợp. 16
2.2.3 Nghiên cứu nội dung các quy trình nghiệp vụ 16
2.2.4 Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày trên BDS 17
PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI 23
KẾT LUẬN 24
BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi: - Ban lãnh đạo ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
- Giám đốc TTKH cá nhân
- Trưởng phòng tổ chức nhân sự Maritime bank
- Giám đốc khu vực Nam Hà Nội

Tên tui là: Lương Thị Xuân Quý
Ngày sinh: 08/01/1989
Vị trí thử việc: Giao dịch viên
Đơn vị thử việc: Qũy Tiết Kiệm Phương Liệt
3D – Trường Chinh- - Hà Nội
Trong 02 tháng thử việc tại Qũy Tiết Kiệm Phương Liệt, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của tất cả các thành viên trong phòng, cùng với sự nỗ lực của bản thân tui đã hoàn thành quá trình thử việc và đã nắm bắt được các công việc chính của phòng. Trong nội dung báo cáo này, tui xin được trình bày tóm tắt những công việc mà mình đã học và làm được trong thời gian thử việc.
tui xin được gửi lời Thank chân thành tới tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên MSB Phương Liệt đã truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ tui hoàn thành thời gian thử việc và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để bước vào công việc chính thức.
Kết thúc thời gian thử việc, tui kính trình lên Ban giám đốc báo cáo thử việc và nhận xét bản thân với mong muốn được Ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tui được ký hợp đồng làm việc lâu dài với MSB.
Báo cáo thử việc của tui bao gồm các nội dung chính sau:
- Tổng quan về ngân hàng TMCP Hàng Hải
- Nội dung và nghiệp vụ thử việc
- Định hướng công việc trong tương laiPHẦN I:
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

1.1. Thông tin chung về Ngân hàng TMCP Hảng Hải
Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Tên quốc tế: Viet Nam Maritime Commercial Stock Bank (MSB, Maritime Bank)
Hội sở chính: Tòa nhà Sky Tower 88 Lỏng Hạ, Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 04 39 44 55 66. Fax: 84-4-944-5566.
Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng.
Mạng lưới: 170 điểm giao dịch với 28 chi nhánh tại 20 tỉnh, thành phố.
Cán bộ công nhân viên: 4000 người.
Logo:

Tổng Giám Đốc: Ông Atul Malik (từ ngày 24/05/2012)
Giấy phộp hoạt động: Số 0001/NH-GP do Thống đốc NHNN cấp ngày 08/6/1991.
Giấy CNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 055501 do Trọng tài kinh tế TP.Hải Phòng cấp ngày 10/3/1992 đó được thay thế bằng Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103008429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 01/07/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 27/3/2009.
Mã số thuế : 02.001.24891
Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Chiết khấu giấy tờ cú giá; Hùn vốn, tham gia đầu tư vào cỏc tổ chức kinh tế; Cung cấp dịch vụ thanh toỏn trong và ngođi nước; Tài trợ thương mại; Kinh doanh ngoại hối; Cỏc dịch vụ ngõn hàng khỏc.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Maritime Bank
Ngõn hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) là Ngõn hàng Thương mại được thành lập đầu tiân sau khi Phỏp lệnh về Ngõn hàng Nhà nước và Phỏp lệnh Ngõn hàng thương mại, hợp tác xó tín dụng và cụng ty tài chính được ban hành vào tháng 5 năm 1990 theo Giấy phộp số 0001/NH-GP do Thống đốc Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/6/1991. Thời hạn hoạt động theo giấy phộp thành lập của Ngõn hàng là 25 năm. Tuy nhiên theo điều lệ sửa đổi của Ngõn hàng đã được Ngõn hàng Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 719/QĐ-NHNN ngày 7/7/2003, thời hạn hoạt động của Ngõn hàng là 99 năm. Ngày 12/7/1991, Maritime Bank đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động.
Ngày 12/7/1991: Maritime Bank chính thức khai trương tại Thành phố Cảng Hải Phòng.
Thời kỳ 1992 – 1994: Maritime Bank phát triển mạnh việc thực hiện giao dịch qua hệ thống mỏy tớnh nối mạng và là một địa chỉ danh tiếng về chất lượng dịch vụ đặc biệt là thanh toán quốc tế.
Năm 1995: Tại Hội sở chính Maritime Bank đã thực hiện việc tỏch riêng Trung tâm Điều hành đảm nhận nhiệm vụ quản lý điều hành Hệ thống với Hội sở đảm nhận việc trực tiếp giao dịch, kinh doanh. Đõy là ngõn hàng thương mại cổ phần đầu tiân áp dụng mô hỡnh tổ chức này.
Năm 1996: Maritime Bank đã phát triển được mạng lưới Chi nhánh trờn 6 tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế của đất nước.
Năm 1997: Với sự bảo lãnh của Chính phủ, Maritime Bank đã thu xếp được 28 triệu USD thông qua Ngõn hàng Mỹ (B.O.A) để đầu tư vào 3 Dự ỏn trọng điểm quốc gia: Đường Láng - Hồ Lạc, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 14, góp phần quan trọng khẳng định sự đúng đắn của cơ chế Đầu tư - Thu phí - Trả nợ cho các cơng trình giao thông của Việt Nam.
Năm 2001: Maritime Bank là một trong 6 Ngõn hàng Thương mại Việt Nam được Ngõn hàng Thế giới (WB) lựa chọn và tài trợ để tham gia Dự ỏn Hiện đại hoá ngõn hàng và Hệ thống thanh toán. Maritime Bank là ngân hàng TMCP duy nhất được tiếp tục tham gia giai đoạn 2 của Dự ỏn này từ năm 2005 đến nay.
Thỏng 8 năm 2005: Maritime Bank đã chuyển Hội sở chính từ Hải Phòng lên thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá hàng đầu của cả nước. Sự kiện này đó đúng vai trị quan trọng thúc đẩy sự phỏt triển toàn diện của Maritime Bank. Đõy là một sự chuyển hướng chiến lược, thể hiện quyết tâm lớn của Maritime Bank trong việc mở rộng ảnh hưởng và mở rộng thị trường.
Năm 2006-2007: Maritime Bank đã tiến hành việc tái cấu trúc bộ máy một cách cơ bản, toàn diện theo hướng tách riêng các hoạt động kinh doanh và hoạt động hỗ trợ, hình thành các Khối nghiệp vụ (Khối Dịch vụ và Khách hàng cá nhân, Khối Khách hàng doanh nghiệp, Khối Kinh doanh Nguồn vốn và Khối Quản lý rủi ro) đồng thời tăng cường vai trò, năng lực quản lý tập trung tại Trụ sở chính. Cơ cấu tổ chức mới sau khi tái cấu trúc nhằm bảo đảm tính chỉ đạo xuyên suốt toàn hệ thống. Sản phẩm được quản lý theo định hướng khách hàng và được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng. Phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro được quan tâm đúng mức. Các kênh phân phối tập trung phân phối sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng mục tiêu.
Năm 2008 – 2009: Maritime Bank tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động tại Hội sở chính để đảm bảo quản trị rủi ro và hiệu quả theo chuẩn mực hoạt động của toàn hệ thống gồm Hội sở chính, Sở giao dịch và các Chi nhánh, Phòng giao dịch, theo đó Cỏc Ủy ban / Ban được thành lập: Ủy Ban ALCO gồm Ban quản lý vốn và tài sản, Ban quản lý rủi ro thị trường, Ban quản lý rủi ro hoạt động; Ban cố vấn điều hành; Ban thư ký; Ủy ban tớn dụng; Hội đồng xử lý rủi ro; Ủy ban đầu tư. Ngođi ra các Khối nghiệp vụ cũng được hoàn thiện hơn gồm: Khối dịch vụ; Khối Nguồn vốn; Khối cụng nghệ Ngõn hàng; Khối quản lý tài chính; Khối khách hàng doanh nghiệp; Khối khách hàng cỏ nhõn; Khối quản lý tớn dụng và đầu tư; Khối quản lý rủi ro.
Năm 2009: Maritime Bank đã tiến hành xây dựng hệ thống định hạng tớn dụng nội bộ với sự tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đảm bảo hoạt động phân tớch và đỏnh giá tớn dụng được thực hiện thống nhất trong toàn bệ thống theo cỏc nguyân tắc và chuẩn mực phù hợp. Hệ thống định hạng tớn dụng nội bộ dự kiến được hoàn thành vào tháng 6/2009.
Ngày 24/01/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã long trọng diễn ra lễ trao tặng giải thưởng “Thương mại Dịch vụ Việt Nam - Top Trade Services Awards 2009”. Maritime Bank đã vinh dự lọt vào Top 10 doanh nghiệp Thương mại dịch vụ xuất sắc hàng đầu Việt Nam

Năm 2010-2011: Dưới đây là một số giải thưởng tiêu biểu Maritime Bank nhận được trong năm 2010 và 9 tháng đầu năm 2011:
- Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010 do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Thương Mại trao tặng.
- Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội vì đó có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2008-2009 theo Quyết định 1536/QĐ-NHNN ngày 22/06/2010.
- Giấy khen của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hà Nội trao tặng trong phong trào thi đua hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
- Đạt Danh hiệu “Nhà Doanh nghiệp giỏi Hà Nội” năm 2010, do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng cho Tổng Giám đốc.
- Bằng khen năm 2010 của Thống đốc NHNN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho Tổng Giám đốc Maritime Bank;
- Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2010 dành cho Tổng Giám đốc Maritime Bank.
- Giải thưởng điện thanh toán chuẩn năm 2010 do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng.
- Giải thưởng STP Award do Bank of New York (BNY Mellon) trao tặng.
- Giải thưởng Sao vàng đất việt năm 2010 và được bầu chọn vào TOP200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.
- Giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín" 2010, Top 20 doanh nghiệp chưa niêm yết hàng đầu Việt Nam
- Giải thưởng “Top Trade Services Awards 2010", Top 10 doanh nghiệp Thương mại dịch vụ xuất sắc hàng đầu Việt Nam.
- Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng.
- Giải thưởng Quản lý tiền mặt và Thanh toán quốc tế tốt nhất 2010 do Ngân hàng HSBC trao tặng.
- Đạt danh hiệu và trở thành Hội viên của Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

- Cúp Thăng Long 2010 dành cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu do Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng.
- Giải thưởng "Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng nhất hàng đầu Việt Nam" do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) trao tặng nhờ những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển nhãn hiệu nổi tiếng.
- Huân chương lao động hạng Ba của Nhà nước dành cho Maritime Bank.
- Cờ thi đua do Ngân hàng Nhà nước trao tặng
- Giải thưởng STP Award Maritime Bank Bank of New York 2011
- Bằng khen do Ngân hàng Nhà nước trao tặng cho TGĐ Trần Anh Tuấn vì đó có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh" năm 2011
- Bằng khen vì đó có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2010" do Bộ Tài chính trao tặng
- Giải thưởng Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam vàng 2010 do Vina SME trao tặng cho Maritime Bank và TGĐ Trần Anh Tuấn
- Ngày 13/01/2012, tại Hội trường Thống nhất, TP. HCM, Tập đoàn Media Tenor, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietNamNet đã phối hợp tổ chức Lễ công bố Giải thưởng Quốc gia Châu Á và Doanh nghiệp Châu Á có uy tín tốt nhất trên truyền thông quốc tế năm 2011 và Công bố 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2011. Tại lễ tôn vinh long trọng này, Maritime Bank đã vinh dự là một trong ba ngân hàng tại Việt Nam nhận được giải thưởng Vietnam Banking Reputation Awards 2011.
Năm 2012: Maritime Bank là ngân hàng nhóm 1 được cấp tăng trưởng tín dụng cao nhất năm 2012
1.3. Vị thế của Maritime Bank trong ngành ngân hàng
Maritime Bank là một trong những Ngõn hàng ngày càng khẳng định được thương hiệu trờn thị trường trong hệ thống Ngõn hàng thương mại cổ phần Việt Nam, cỏc chỉ tiâu về thu nhập, huy động vốn, lợi nhuận cú mức tăng trưởng lớn.
- Năng lực tài chớnh: Maritime Bank là một trong số 8 ngõn hàng Cổ phần cú vốn từ 2.000 tỷ trở lên, sau khi thực hiện đợt phát hành tăng vốn trong năm 2009 (đã được Đại hội cổ đông thụng qua), vốn điều lệ của Ngõn hàng sẽ đạt 3.000 tỷ, đỏp ứng yâu cầu về vốn theo quy định. Vốn điều lệ tăng cao đã đảm bảo được cỏc quy định về an toàn vốn như duy trì vốn điều lệ thực cú không thấp hơn mức vốn đã đăng ký; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn trờn mức quy định của NHNN; sử dụng vốn điều lệ đúng quy định cũng như hạn chế được tình trạng khan hiếm tiền đồng.
- Chất lượng hoạt động: Cỏc chỉ tiâu tài sản cú sinh lời trờn tổng tài sản cú của Maritime Bank lớn hơn 75% theo quy định, chất lượng bảo lãnh và chất lượng tớn dụng ngày được cải thiện, mang lại lòng tin của khỏch hàng trong suốt quá trình hoạt động.
- Mạng lưới hoạt động: Trên các miền Bắc, Trung, Nam đặc biệt cỏc vùng kinh tế trọng điểm, Maritime Bank đó cú cỏc điểm giao dịch và ngày càng khẳng định được vị thế của mỡnh.
- Công tác quản trị, kiểm soát điều hành: Hệ thống quản trị, điều hành và cấu trúc bộ mỏy được cải tiến, chuẩn hóa theo cỏc chuẩn mực quốc tế đã góp phần đỏp ứng được nhu cầu phát triển, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Mô hình quản lý theo khối kinh doanh, cơ cấu tổ chức tại Hội sở chính, các chi nhỏnh cũng ngày càng được hoàn thiện và phát huy được tớnh hiệu quả.
- Hệ thống kiểm tra nội bộ: Hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ được hoàn thiện (kiểm tra, kiểm soát trực thuộc Tổng Giỏm đốc đã được đặt trực tiếp tại từng bộ phận nghiệp vụ, riâng kiểm soát rủi ro tớn dụng được tổ chức tập trung tại Hội Sở chính) và tạo cơ chế tốt nhất để nõng cao tớnh độc lập, khách quan trong hoạt động, phục vụ công tác kiểm soát rủi ro và giúp tăng hiệu quả hoạt động của Maritime Bank. Bộ phận kiểm toỏn nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế của NHNN.
Với sự nỗ lực, phấn đấu cả trong hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội, Maritme Bank đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và được xã hội công nhận. Dưới đây là một số cột mốc đáng nhớ của Maritime Bank:
- Năm 2006, Maritime Bank được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng thưởng Bằng khen vì đó có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngân hàng năm 2006. Đồng thời trong năm này, Maritime Bank cũng được Ngân hàng Wachovia Bank, một trong những Ngân hàng Thương mại hàng đầu của Mỹ tặng giải thưởng Ngân hàng đạt tiêu chuẩn trong quá trình xử lý điện thanh toán quốc tế.

- Năm 2007, Maritime Bank nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Năm 2007” do Thời báo kinh tế Việt Nam cùng Cục xúc tiến Thương mại tổ chức trao tặng cho các doanh nghiệp Việt Nam có thành tich xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, giải thưởng Thương mại Dịch vụ - Top Trade Service 2007 do Bộ Công thương trao tặng.
- Năm 2008 là năm Maritime Bank nhận được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu của các tổ chức quốc tế cũng như nhà nước trao tặng:
+ Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008 do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Thương Mại trao tặng;
+ Giải thưởng Doanh nghiệp Dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008, cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì “có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng;
+ Giải thưởng Thanh toán quốc tế do thay mặt Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) trao tặng,
+ Danh hiệu Ngân hàng thực hiện xuất sắc nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế do CitiBank trao tặng.
+ Danh hiệu Ngân hàng đạt tỷ lệ điện thanh toán chuẩn trong giao dịch Thanh toán Quốc tế do Wachovina Bank trao tặng;
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ vì đó có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Với phương châm “Tạo lập giá trị bền vững”, cùng bề dày kinh nghiệm, tiềm lực sẵn có và đường hướng hoạt động đúng đắn, Maritime Bank đã chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng, tự tin trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, dự biết rằng phía trước sẽ còn không ít khó khăn, thử thách.
- Nguồn nhõn lực: Đội ngũ lãnh đạo thuộc Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành là những người cú kinh nghiệm lõu năm trong lĩnh vực quản trị tài chính - ngõn hàng, cú kỹ năng quản lý, nắm bắt các biến động của thị trường ngày càng thể hiện được trình độ chuyân môn và đỏp ứng được cỏc yâu cầu của chuẩn mực quốc tế. Đội ngũ nhõn sự trẻ, được đào tạo cơ bản, sỏng tạo, gắn bó với sự phỏt triển của Maritime Bank, cú trình độ nghiệp vụ chuyân môn tốt, thỏi độ phục vụ khách hàng tận tâm, nhiệt tình, chuyân nghiệp.
Tuy nhiân, trong tình hình hiện nay Việt Nam là nước cú nền kinh tế đang phỏt triển, những năm gần đõy cú sự chuyển đổi mạnh về cơ cấu giữa cỏc ngành và ngành dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong đó cú sự phát triển mạnh về dịch vụ tài chính ngõn hàng. Do đó Maritime Bank phải chịu sự cạnh tranh rất mạnh với hệ thống ngõn hàng trong nước và cỏc ngõn hàng nước ngođi nhất là trong giai đoạn đầu khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. So với một số ngõn hàng thương mại cổ phần được đỏnh giỏ là cú vị thế hàng đầu tại Việt Nam như về các chỉ số tổng tài sản, tổng mức huy động vốn, số dư nợ, lợi nhuận trước thuế thì Maritime Bank đó dần khẳng định được vị thế của mỡnh.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement