Hình đại diện của thành viên
By baocaothuctaptn
#858084 Nhân làm báo cáo thực tập kế toán ( viết thuê báo cáo thực tập kế toán)
Xin chào các bạn sinh viên ngành kế toán, mình nhận giúp các bạn sinh viên cuối khóa gặp khó khăn trong vấn đề hoàn tất bài báo cáo tốt nghiệp của mình
Một số đề tài tiêu biểu làm báo cáo thực tập như
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kế toàn vốn bằng tiền
Kế toán vôn bằng tiền và các khoản thu, trả
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
….
Để chắp bước cho các bạn hoàn tất kì báo cáo mình có thể giúp đỡ các bạn về bất kì thắc mắc hay rắc rối nào. Mình có thể hỗ trợ số liệu và công ty cho bạn nào tự mình hoàn thành hay có thể giúp các bạn hoàn thành bài làm.
các bạn sinh viên kế toán có thể liên hệ mình tư vấn nhé: 0917193864
Yahoo: tonsei
Skype: pi.ray
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement