Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#836813 Tải miễn phí
Tài liệu thi công chức thuế - Ngạch cán sự và chuyên viên Công Nghệ thông tin năm 2013 (Có đề thi năm 2012 để tham khảo)

Tài liệu ôn thi gồm có:
- Bộ đề thi công chức Thuế năm 2012 (Kiến thức chung, nghiệp vụ thuế, tiếng Anh B, và tin học chuyên ngành CNTT)
- Môn kiến thức chung, Nội dung chính như sau:

+ CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
+ CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
+ CHUYÊN ĐỀ 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
+ CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚ C VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
+ CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
+ Chuyên đề: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
+ Chuyên đề: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
+ Một số câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế (Có đáp án)
+ Đề thi công chức năm 2005 (có đáp án)

- Chuyên ngành CNTT:
+ Chuyên đề tin học
+ Tài liệu cơ sở dữ liệu SQL
+ Giáo trình phần cứng máy tính
+ Đề thi năm 2010
+ Tài liệu môn kiến trúc máy tính
+ Câu hỏi ôn tập môn kiến trúc máy tính
+ Câu hỏi ôn tập mạng và truyền thông
+ Đề thi trắc nghiệm mạng máy tính (có đáp án)
+ Tài liệu window và word
+ Đề thi trắc nghiệm hệ CSDL và Window

- Môn Tiếng Anh

+ Chuyên đề tiếng Anh
+ Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh trình độ B
+ Một số bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh công chức
+ Một số bài test tiếng Anh tham khảo (có đáp án)
+ Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án
+ Đề thi mẫu Tiếng Anh trình độ B không đáp án (để thử sức)
+ Bài làm mẫu của đề thi tiếng Anh trình độ B ở trên (Tham khảo)


Download:
Phần kiến thức chung và Tiếng Anh các bạn down tại đây:
Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế

Chuyên ngành CNTT + Đề thi: các bạn down tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By DngMnhCm
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997183 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement