Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#834336 Tải miễn phí bộ tài liệu ôn thi công chức thuế và kho bạc biên - đầy đủ tài liệu các môn và đề thi

Bộ tài liệu gồm : các tài liệu ôn tập , các câu hỏi và trắc nghiệm , các đề thi , trả lời các câu hỏi ôn tập các môn sau :

- Tài liệu ôn tập , câu hỏi , trắc nghiệm và các đề thi công chức thuế
- Tài liệu môn quản lý thuế và các loại thuế , luật về thuế
- Tài liệu môn kiến thức chung
- Tài liệu môn quản lý nhà nước
- Tài liệu tin học công chức
- Tài liệu tiếng anh công chức
- Tài liệu ôn tập cán bộ công chức
- Tài liệu ôn thi tuyển công chức hành chính
- Tài liệu tuyển công chức xã phường thị trấn
.
và một số tài liệu khác

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Ai muốn ôn chuyên sâu để thi Kho bạc nhà nước thì vào đây:
TÀI LIỆU Ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998973 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement