Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#826714 Tải miễn phí Bộ tài liệu ôn thi viên chức kế toán bệnh viện công năm 2014 2 bao gồm các tài liệu sau đây
Tài liệu do những thành viên đi trước share lại cho anh em. mod đã có chọn lọc

1. Phần lý thuyết chung:
- Luật Kế toán
- Luật Bảo hiểm Y tế
- Tiêu chuẩn đạo đức dành cho cán bộ Y tế
- Luật ngân sách nhà nước
- Kế toán hành chính sự nghiệp và các thông tư hướng dẫn thực hiện

2. Phần bài tập
- Bộ 100 câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp ( câu hỏi lý thuyết) (kèm đáp án)
- Bộ 181 câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp (bài tập) (kèm đáp án)
- Bộ câu hỏi lý thuyết về Bảo hiểm y tế (kèm đáp án)
- Tổng hợp câu hỏi nhận định đúng sai về Luật Ngân sách nhà nước (kèm đáp án )
- Câu hỏi đề thi liên quan đến luật ngân sách nhà nước

3. Tin học
- Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học thi viên chức
- Lý thuyết ôn tập

4. Tiếng Anh
- 3500 câu trắc nghiệm tiếng Anh
- Đề thi tiếng Anh công chức, viên chức


LInk download cho anh em ketnooi:
Phần lý thuyết và bài tập:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Phần tin học và tiếng anh bạn download ở bộ này:
TÀI LIỆU Ôn thi Chuyên viên chính Đầy đủ
Xem thêm:

TÀI LIỆU Ôn thi công chức trọn bộ

Chúc các bạn may mắn!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement