Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#826369 Tải miễn phí bộ tài liệu
Nội dung gồm:


1. Gồm 05 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề.

STT Chuyên đề Trang
1. Chuyên đề 1 - Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp 1
2. Chuyên đề 2 - Tài chính và quản lý tài chính nâng cao 101
3. Chuyên đề 3 - Thuế và quản lý thuế nâng cao 199
4. Chuyên đề 4 - Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao 353
5. Chuyên đề 7 - Tin học 527

2. Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên.


STT Chuyên đề Trang
1. Chuyên đề 5 - Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao 1
2. Chuyên đề 6 - Phân tích hoạt động tài chính nâng cao 123
3. Chuyên đề 8 - Ngoại ngữ 209

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai thi vào doanh nghiệp nhà nước thì cần xem thêm:
TÀI LIỆU Ôn thi công chức trọn bộ

Chúc các bạn thi tốt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement