Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#826332 Tải miễn phí

các bạn đang có ý định ôn thi viên chức kế toán bệnh viện hẳn đang thắc mắc đề thi có nội dung như thế nào?
Liệu có thi vào bài tập hay chỉ hỏi lý thuyết?
Nếu là lý thuyết thì có hỏi về kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản không? Có hỏi về các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hay không?
Và nếu là bài tập thì có phải lập Bảng cân đối tài khoản? Có lập Báo cáo Quyết toán hay không?
Thật sự muốn tham khảo để tìm ra phương hướng ôn thi hiệu quả nhất?
Mình chỉ có duy nhất 1 đề thi kế toán viên chức ngạch cao đẳng, đại học. Muốn chia sẻ với những người cần thật sự. Mong các bạn hiểu đây chỉ là 1 đề thi tham khảo.
Chúc các bạn may mắn!


ĐỀ THI KIỂM TRA SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ
(Đã thi ngày 11/8/2013)
Kế toán đại học, Kế toán cao đẳng
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Câu 1: 25 điểm
Theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2002, Anh (Chị) hãy cho biết nguồn thu của ngân sách địa phương gồm những khoản nào?
Câu 2: 25 điểm
Theo nội dung được quy định trong Luật Kế Toán số 03/2002/QH11 ngày 17/6/2003. Anh (chị) hãy trình bày :
- Lập chứng từ kế toán
- Ký chứng từ kế toán
Câu 3: 25 điểm
Theo nội dung được quy định trong Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Anh (chị) hãy cho biết
- Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331
- Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
+ Thu bằng TGNH, Kho bạc do bán Sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ
+ Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc?
Câu 4: 25 điểm
Theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/2/2006 của Bộ trương Bộ Trưởng Bộ tài chính . Anh chị hãy trình bày: Kế toán trả tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement