By vuduchanhquyen
#710088 "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường". Đáng lẽ câu nói này chỉ dành cho những người chưa biết vận dụng năng lực quyết tâm của bản thân. Với bạn, tui nghĩ rằng bạn hoàn toàn không thiếu cái đó. Thế nên khi bạn thực sự có mục đích như vậy, chỉ cần bạn bắt tay hành động thì với bất kỳ ngành nghề nào, tui tin rằng bạn sẽ sẽ có khoản thu nhập thứ hai không làm mình phải thất vọng. Chúc thành công! 0982919711.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement