By Fugeltun
#709414 Bạn gõ cái đó người ta có trả tiền không??? Sao có người bảo gõ được 18000 captra mà không thấy được trả nhỉ, liên lạc cũng không được, mình định làm nhưng mà lại sợ tốn công mà không được gì
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh về nóng
Advertisement
Advertisement